0
19.12 2023
Figur 1. Virkesteder for ulike LDL-senkende medikamenter

Grunnleggende behandling ved hyperkolesterolemi er livsstilstiltak og statiner, eventuelt i kombinasjon med ezetimib. Nyere kolesterolsenkende medikamenter angriper forskjellige trinn i kolesterolmetabolismen. I fremtiden forventes en mer persontilpasset behandling.  Tone Svilaas,… [Les mer]

0
19.12 2023

Enhet for hjertegenetikk utfører genetisk testing for familiær hyperkolesterolemi (FH) i Norge. Målet vårt er at ingen i Norge skal få tidlig hjertesykdom som enkelt kunne, og burde ha vært,… [Les mer]

0
19.12 2023

Måling av triglyserid er en del av standard lipidprofil ved kartlegging av kardiovaskulær risiko, men triglyserid bør også måles ved risiko for alvorlig hypertriglyseridemi (>10 mmol/L) fordi slike verdier kan… [Les mer]

0
19.12 2023
Figur 1. Lp(a) struktur og varierende lengde på apo(a) bestemmer størrelsen på Lp(a) Lp(a) partikler består av en LDL-partikkel og apolipoprotein(a) [apo(a)], som er bundet til LDL-­partikkelen via apolipoprotein B (ApoB). Apo(a) består av et proteasedomene (P) og 10 typer ­kringleformige strukturer, hvorav KIV2 kan variere i antall kopier og dermed gi variasjon i ­størrelsen på apo(a). Figuren viser ved A) et lite apo(a) med få KIV2-kopier og B) et større apo(a) med mange KIV2-kopier. Større apo(a) gir generelt lavere Lp(a)-verdier i blodet og omvendt.

Lipoprotein(a) er en LDL-lignende partikkel med i tillegg et eget apolipoprotein(a). Forhøyet Lipoprotein(a) er en risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Etter 60 år med forskning, er det utviklet noen strategier… [Les mer]

0
19.12 2023
Figur

Hjerte- og karsykdom er den ledende dødsårsak hos menn og kvinner, og forårsakes hovedsakelig av aterosklerotisk kardiovaskular sykdom. På tross av mange fremskritt gjennom de siste 30 årene er mortaliteten… [Les mer]

0
19.12 2023
Kart lipidklinkkker

En lipidklinikk er en spesialpoliklinikk for utredning og behandling av personer med arvelige lipidforstyrrelser, som familiær hyperkolesterolemi. Det er flere lipidklinikker i landet, og noen steder gis tilbudet av en… [Les mer]

0
19.12 2023
Figur 1: Deltagerflyten i Tarmscreeningprogrammet

Fra sommeren 2022 er det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft rullet i gang, og er i november 2023 etablert som et nasjonalt tilbud. Innføringen av screening vil påvirke aktiviteten på gastropoliklinikkene… [Les mer]

0
19.12 2023
Eide. Figur 1

Avslutning av kreftbehandling er vanskelig både for pasient, pårørende og lege. Nye behandlingsmuligheter for lungekreft de senere årene gjør landskapet mer nyansert og komplisert. Inger Johanne Zwicky Eide, overlege ved Onkologisk poliklinikk,… [Les mer]

0
20.10 2023
Bilde 1: Pasientfoto av overkropp som viser en stor sammenhengende ekkymose over høyre side av truncus og overarm. Gjengitt med tillatelse.

En mann i 80-årene utskrives fra sykehus etter å ha vært innlagt med atraumatisk hevelse og smerte i høyre ben. Tre uker senere utvikler han spontane hud -og muskelblødninger. Hevelsen… [Les mer]

« Forrige Innlegg

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no