0
30.06 2023
Figur: Effekter av GLP-1 (glukagonlignende peptid-1) på vekt og metabolisme. Figuren illustrerer de viktigste fysiologiske effektene av GLP-1. GLP-1 og GLP-1-analoger kan bidra til blant annet vekttap via redusert appetitt og matinntak, bedret glukosemetabolisme og hjerteprotektive effekter.

De nye fedmemedisinene forskrives nå til store pasientmengder. Det er derfor viktig at både pasient og behandlende lege er godt informert om riktig og trygg bruk av disse medikamentene. Sindre… [Les mer]

0
30.06 2023
Fedme påvirker også selve hjertet.

En rekke risikofaktorer for hjertesykdom påvirkes av fedme. Likeså påvirkes hjertet, og det er vist en sammenheng med flere hjertesykdommer. Innlegget gir en oppsummering av disse forhold og trekker frem… [Les mer]

0
30.06 2023
Figur 1: Snitt av duodenalslimhinne med økning av intraepiteliale gamma delta T-celler (farget gult). Denne pasienten hadde totter og marginalt forhøyet antall intraepiteliale (CD3+) T-celler (farget grønt), men med en klar økning av intraepitelial gamma-delta T-celler (piler, farget gult), noe som er karakteristisk for aktiv, potensiell og dietbehandlet cøliaki.

I en stor befolkningsundersøkelse fra Tromsø fant vi at tre av fire voksne cøliakipasienter (75%) var tidligere udiagnostiserte. De aller fleste av disse pasientene rapporterte om bedring av symptomer med… [Les mer]

0
30.06 2023
4at-norsk-versjon-2015

Som indremedisinere på sykehus er delirium noe vi nødvendigvis må forholde oss til. Tilstanden medfører ofte en form for detektivarbeid da det kan være en rekke ulike årsaker til delirium…. [Les mer]

0
30.06 2023
Figur 2. Sannsynlige konsekvenser av kronisk metabolsk acidose.

Vi utførte et litteratursøk for å se nærmere på betydningen av metabolsk acidose for ulike kliniske utfall ved kronisk nyresykdom, og vi undersøkte hvorvidt det er evidens for å anbefale… [Les mer]

0
03.05 2023
Figur 1: Figuren viser en oversikt over risikofaktorer for ­utvikling av ­hypertensive svangerskapskomplikasjoner. Data er ­hentet fra Legeforeningens ­veileder i fødselshjelp (2020). Modifisert fra tabell. (7)

Hypertensjon hos gravide skiller seg fra høyt blodtrykk ellers i befolkningen på flere vis. Det må tas hensyn til både mor og barn og dette påvirker behandlingsvalg. Det er viktig at… [Les mer]

0
25.04 2023

Pasienter med utbredt kreft er sårbare for en rekke potensielt svært alvorlige komplikasjoner. Disse kan oppstå sekundært til kreftsykdommen i seg selv eller til kreftbehandlingen. Mange av tilstandene er vanlige… [Les mer]

0
25.04 2023
Figur 1: Tilpasset fra Danese S, et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015. Tilgjengelige biologiske legemidler som benyttes i behandlingen av Crohns sykdom har ulike virkemekanismer og angrepspunkter.

Crohns sykdom er en kronisk immunmediert inflammatorisk tarmsykdom som i hovedsak debuterer i ung voksen alder. Alle avsnitt i fordøyelseskanalen fra munnhule til anus kan rammes, men hyppigst affiseres terminale… [Les mer]

0
25.04 2023

En rekke studier tyder på at 10-80 % av alle pasienter med corona virus disease 2019 (covid-19) kan ha vedvarende symptomer måneder etter den opprinnelige infeksjonen («long covid») (1, 2)…. [Les mer]

« Forrige Innlegg

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no