Rødt kjøtt og kardiovaskulære sykdommer

Knud Landmark

Knud Landmark.

Av Knud Landmark, professor emeritus dr. med, Institutt for klinisk medisin/Farmakologisk institutt, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Inntak av store mengder rødt kjøtt er vist å øke risikoen for kardiovaskulære sykdommer. Rødt kjøtt blir ofte tilberedt ved steking i smør eller i umettede fettsyrer. Ved stekingen dannes oksidasjonsprodukter eller delvis hydrogenerte oljer, trans-fettsyrer. Dette kan muligens forklare økt helserisiko ved stort inntak av rødt kjøtt.

Innledning

Flere større epidemiologiske studier/metaanalyser har vist at inntak av kjøtt, særlig rødt kjøtt, kan øke risikoen for kardiovaskulære sykdommer (1, 2). I 1984 ble det for første gang publisert en studie som viste et dose-responsforhold mellom inntak av kjøtt og død av iskemisk hjertesykdom (3). Det var flere tilfeller hos menn enn hos kvinner, og særlig gjaldt dette yngre menn. Resultatene fra 2 prospektive kohortstudier, som omfattet 37 698 menn og 83 644 kvinner fulgt i inntil 22 år, viste også at det var usunt å spise rødt kjøtt daglig (4). For hvert daglig inntak av bearbeidet rødt kjøtt (farse, bacon, ”hot dogs”, salami, pølser) og ubearbeidet rødt kjøtt (biff, koteletter, svinekjøtt, fårekjøtt) økte kardiovaskulær dødelighet statistisk signifikant med henholdsvis 21 % og 18 %. Å erstatte rødt kjøtt med fisk, fjærfe, nøtter, belgplanter, lavfett produkter og korn reduserte risikoen (4). Også totaldød og kreftdød økte statistisk signifikant ved inntak av rødt kjøtt (4).

Patogenetiske faktorer

Hva er årsaken til disse funnene? Flere teorier er blitt lansert. Høyt inntak av heme-jern, salt, nitritt samt av mettet fett og kolesterol fra rødt kjøtt er blitt foreslått som årsaksfaktorer (2, 4, 5). Etter justering for flere kliniske variabler og for inntak av andre fødemidler, er det blitt påvist en positiv korrelasjon mellom inntak av kjøtt og et forhøyet blodtrykk (6).

Kan et høyt inntak av trans-fettsyrer også være én årsak? Flere studier har vist at et høyt inntak av trans-fettsyrer kan øke forekomsten av kardiovaskulære sykdommer (7-13). Hos kvinner førte et høyere inntak av mettet fett og trans-fettsyrer til økt risiko for koronarsykdom, mens inntak av monoumettet og polyumetted fett hadde motsatt effekt (14). Trans-fettsyrer har uheldige effekter på lipidnivået. Studier har vist at de øker VLDL-kolesterol, LDL-kolesterol, ratio total-/HDL-kolesterol og lipoprotein(a) samtidig som HDL-kolesterol og apolipoprotein A-1 reduseres (15-17).

Innholdet av trans-fettsyrer i rødt kjøtt er ikke spesielt høyt (10, 11). Kan tilberedningen av kjøttet være én vesentlig årsak til økt hyppighet av kardiovaskulære sykdommer? I noen primærprofylaktiske studier ble det funnet at inntak av kokt eller ovnsbakt fisk reduserte risikoen for hjertesvikt med inntil 30 % (18, 19). I de samme studiene ble det imidlertid påvist en 35 % til 48 % økt risiko for utvikling av hjertesvikt hos individer som inntok stekt fisk (18, 19). Fiskekjøtt inneholder ikke trans-fettsyrer (10), men ferdigkjøpt fritert fisk kan inneholde slike syrer, og steking i blant annet mye smør eller i umettede fettsyrer fra planteoljer kan føre til dannelse av oksidasjonsprodukter og til delvis hydrogenerte oljer, trans-fettsyrer (10, 11, 20-22). Rødt kjøtt blir i hovedsak tilberedt ved steking, og det er derfor mulig at dette kan være én av årsakene til de ugunstige effektene av slikt kjøttinntak. Gjenbruk av de nevnte oljene kan også føre til dannelse av transfettsyrer (22, 23). 

Konklusjon

I observasjonsstudier kan man ikke justere for alle variabler, og skjulte konfunderende faktorer kan være tilstede. Konklusjonen må likevel bli at et stort og regelmessig inntak av rødt kjøtt kan øke forekomsten av kardiovaskulære sykdommer. Dette kan skyldes tilberedningen av kjøttet ved steking i smør og umettede fettsyrer, noe som kan føre til dannelse av oksidasjonsprodukter og transfettsyrer. Likevel, en saftig biff i ny og ne må man vel kunne unne seg

Litteratur

 1. Sinha R, Cross AJ, Graubard BI et al. Meat intake and mortality: a prospective study of over half a million people  Arch Intern Med 2009; 169: 562-71.
 2. Micha R, Wallace SK, Mozaffarian D. Red and processed meat consumption and risk of incident coronary heart disease, stroke, and diabetes mellitus. A systematic review and meta-analysis. Circulation 2010; 121: 2271-83.
 3. Snowdon DA, Phillips RL, Fraser GE. Meat consumption and fatal  ischemic heart disease. Prev Med 1984; 13: 490-500.
 4. Pan A, Sun Qi, Bernstein AM et al. Red meat consumption and mortality. Results from 2 prospective cohort studies. Arch Intern Med 2012; 172: 555-63.
 5. Ascherio A, Willett WC, Rimm EB et al. Dietary iron intake and  risk of coronary disease among  men. Circulation 1994; 89: 969-74.
 6. Steffen LM, Kroenke CH, Yu X et al. Associations of plant food, dairy products, and meat intakes with 15-y incidence of elevated blood pressure in young blacks and white adults: the Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study. Am J Clin Nutr 2005; 82: 1169-77.
 7. Pedersen JI, Ringstad J, Almendingen K et al. Adipose tissue fatty acids and  risk of myocardial  infarction – a case-control study. Eur J Clin Nutr 2000; 54: 618-25.
 8. Haug A, Müller H. Transfett, mettet fett og risiko for hjerte- og karsykdommer. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3094.
 9. Stender S, Dyerberg J. Influence of trans fatty acids on health. Ann Nutr Metab 2004; 48: 61-6.
 10. Johansson L, Borgejordet Å, Pedersen JI. Transfettsyrer i norsk kosthold. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 760-3.
 11. Mozaffarian D, Katan MB, Ascherio A et al. Trans fatty acids and cardiovascular disease. N Eng J Med 2006; 354: 1601-13.
 12. Bendsen NT, Christensen R, Bartels EM et al. Consumption of industrial and ruminant trans fatty acids and risk of coronary heart disease: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Eur J Clin Nutr 2011; 65: 773-83.
 13. Molin M, Odden N, Ha L et al. Transfett kan være en skjult helserisiko. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1844-6.
 14. Hu FB, Stampfer MJ, Manson JE et al. Dietary fat intake and the risk of coronary heart disease in women. N Engl J Med 1997; 337: 1491-9.
 15. Mensink RP, Katan MB. Effect of dietary trans fatty acids on high-density and low-density lipoprotein cholesterol levels in healthy subjects. N Engl J Med 1990; 323: 439-45.
 16. Almendingen K, Jordal O, Kierulf P et al. Effects of partially hydrogenated fish oil, partially hydrogenated soybean oil, and butter on serum lipoproteins and Lp[a] in men. J Lipid Res 1995; 36: 1370-84.
 17. Mensink RP, Zock Pl, Kester ADM et al. Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol and on serum lipids and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials. Am J Clin Nutr 2003; 77: 1146-55.
 18. Mozaffarian D, Bryson CL, Lemaitre RN et al. Fish intake and risk of incident heart failure. J Am Coll Cardiol 2005; 45: 2015-21.
 19. Belin RJ, Greenland P, Martin L et al. Fish intake and the risk of incident heart failure: The Women´s Health Initiative. Circ Heart Fail 2011; 4: 404-13.
 20. Thurner K, Razzazi-Fazeli E, Wagner K-H et al. Determination of cholesterol oxidation products in raw and processed beef and  pork preparations. Eur Food Res Technol 2006; 234: 797-800.
 21. Al-Saghir S, Thurner K, Wagner K-H et al. Effects of different cooking procedures on lipid quality and cholesterol oxidation of farmed salmon fish (Salmo salar). J Agric Food Chem 2004; 52: 5290-6,
 22. Ammu K, Raghunath MR, Sankar TV et al. Repeated use of oil for frying fish. Effects of feeding the fried fish to rats. Nahrung 2000; 44: 368-72.
 23. Aladedunye FP. Degradation and nutrional  quality changes of oil during frying. J Am Oil Chem Soc 2009; 86: 169-56.
Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no