Oppdaterte retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus

Per Espen Akselsen, Torgun Wæhre og Hege Wang

Oppdatering av Antibiotika i sykehus. Nasjonal faglig retningslinje er nærmest fullført. I denne utgaven av Indremedisineren presenteres selve oppdateringen, og de viktigste endringene i noen av kapitlene. Oppdateringen har pågått over cirka tre år, og de første reviderte kapitlene ble publisert i september 2020. 

Videoklipp fra webinarer – egnet til internundervisning

I forbindelse med publisering er det for flere av kapitlene også holdt webinarinnlegg som ­redegjør for hva som er nytt i det aktuelle kapitlet. ­Opptakene ligger under listen med de ulike tilstandene/diagnosene i hvert kapittel og kan godt brukes som innledning til diskusjon i intern­undervisninger. Varighet av klippene er fra 5 til 30 minutter.

Eksempel på innholdsoversikt og lenke til video fra gjennomgangen