Nåværende lesing:04
0
19.12 2023
Genetisk testing ved familiær hyperkolesterolemi og andre lipidforstyrrelser

Enhet for hjertegenetikk utfører genetisk testing for familiær hyperkolesterolemi (FH) i Norge. Målet vårt er at ingen i Norge skal få tidlig hjertesykdom som enkelt kunne, og burde ha vært,… [Les mer]

0
19.12 2023

Måling av triglyserid er en del av standard lipidprofil ved kartlegging av kardiovaskulær risiko, men triglyserid bør også måles ved risiko for alvorlig hypertriglyseridemi (>10 mmol/L) fordi slike verdier kan… [Les mer]

0
19.12 2023
Tarmscreeningprogrammet  ruller av gårde

Fra sommeren 2022 er det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft rullet i gang, og er i november 2023 etablert som et nasjonalt tilbud. Innføringen av screening vil påvirke aktiviteten på gastropoliklinikkene… [Les mer]

0
19.12 2023
Det er nok nå – avslutning av medikamentell lungekreftbehandling

Avslutning av kreftbehandling er vanskelig både for pasient, pårørende og lege. Nye behandlingsmuligheter for lungekreft de senere årene gjør landskapet mer nyansert og komplisert. Inger Johanne Zwicky Eide, overlege ved Onkologisk poliklinikk,… [Les mer]

0
15.12 2022

De nye T-cellebaserte immunterapiene som har kommet lengst i klinisk utvikling, er behandling for B-celle maligniteter; B-celle akutt lymfoblastisk leukemi (B-ALL), B-celle non-Hodgkins lymfom og myelomatose. Ved Oslo Universitetssykehus behandles… [Les mer]

« Forrige Innlegg

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no