Nåværende lesing:01
0
30.03 2016
Geriatrisk vurdering før kateter-implantert aortaklaff

Elisabeth Skaar, spesialist i indremedisin og geriatri, ph.d kandidat ved Universitetet i Bergen og LIS i hjertesykdommer ved Haukeland universitetssjukehus De fleste pasienter som tilbys kateter-implantert aortaklaff (Transcatheter Aortic Valve… [Les mer]

0
29.03 2016
Optimal slagbehandling  – et felles ansvar

Guri Hagberg, lege i spesialisering, PhD-stipdenidat, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Håkon Ihle-Hansen, lege i spesialisering, Phd-Stipendiat, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Hege Ihle-Hansen, Overlege, Phd, Bærum sykehus, Vestre Viken… [Les mer]

0
29.03 2016
Irritabel tarmsyndrom og fekal mikrobiotatransplantasjon

Kristiane Birkeland Bleskestad, stud.med, Universitetet i Bergen Kåre I. Birkeland, avdelingsleder/professor, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo Trygve Hausken, overlege/professor, Gastroenterologisk seksjon og Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer, Haukeland Universitetssykehus/ Universitetet i… [Les mer]

0
23.03 2016
Hjerte- og karregisteret

Marta Ebbing, fagdirektør helseregistre, spesialist i hjertesykdommer, PhD. Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet, Bergen.  Rune Kvåle, spesialist i kreftsykdommer, PhD. Eivind Reikerås, statistiker, MSc. Etter mange år med utredninger og politisk… [Les mer]

0
21.03 2016
Primær hyperaldosteronisme  – vanligere enn vi tror?

Av Marianne Aardal Grytaas, overlege og PhD-stipendiat, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus Primær hyperaldosteronisme skyldes autonom overproduksjon av aldosteron fra en eller begge binyrer. Det er den vanligste formen for sekundær… [Les mer]

« Forrige Innlegg

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no