Nåværende lesing:02
0
14.08 2016
Hyppige eksaserbasjoner ved KOLS – fra forskning til klinikk

Per Bakke. Professor Dr Med, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Pasienter med KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) kan ha periodevise forverrelser av tilstanden (eksaserbasjoner). En undergruppe har hyppige forverrelser. Artikkelen… [Les mer]

0
10.08 2016
Inflammatorisk tarmsykdom – diagnostikk og behandling

Lydia CT Buer, LiS, Gastromedisinsk avdeling, OUS Bjørn A Moum, overlege og professor, gastromedisinsk avd, OUS og UIO Inflammatoriske tarmsykdommer rammer ofte unge mennesker og forekomsten i vestlige land er… [Les mer]

0
09.08 2016
Kardiologiske ”device”

Terje Hegard, overlege/kardiolog, EHRA certified cardiac device specialist, Sykehuset Telemark, Notodden Kardiologiske ”device” er en samlebetegnelse for ulike typer implanterbare pacemakere og hjertestartere (ICD). Like viktig som detaljkunnskap er en… [Les mer]

0
05.08 2016
Sepsis – forekomst og empirisk antibiotikabehandling

Bjørn Blomberg, overlege, 1.amanuenis II. Steinar Skrede, seksjonsoverlege, 1.amanuensis II, Infeksjonsseksjonen, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Alvorlig infeksjon med organdysfunksjon er svært vanlig og årsak… [Les mer]

0
03.08 2016
Nye internasjonale sepsisdefinisjoner vil påvirke hverdagen vår

  Steinar Skrede, seksjonsoverlege infeksjonsmedisinsk seksjon, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, 1.amanuensis Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Hans K. Flaatten, overlege  Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssykehus, professor Klinisk institutt 1,… [Les mer]

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no