Nåværende lesing:Akuttmedisin
0
16.07 2017
Akutt reversering av dabigatrans antikoagulerende effekt med antidotet idarusizumab

Ole-Christian Rutherford, Overlege, Medisinsk avdeling, Sykehuset Østfold HF, Kalnes, Waleed Ghanima, Overlege, 1. amanuensis dr. med, Sykehuset Østfold HF, Kalnes og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Svein Roseth,… [Les mer]

0
05.04 2013
Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom og skade

Akutt respirasjonssvikt er den vanligste årsaken til intensivmedisinsk behandling. Den oppstår hos 20-75/100 00/år, og skyldes oftest akutte betennelsesforandringer i lungevevet.

0
04.04 2013
Endovaskulær behandling av øvre GI-blødninger

Øvre gastrointestinale blødninger er alvorlige. Diagnostisk og terapeutisk endoskopi er førstevalg ved GI-blødning. Som alternativ til kirurgi tilbyr regionsykehus og flere områdesykehus nå endovaskulær behandling, der blødende kar emboliseres via kateter.

0
21.03 2013
Diabetisk ketoacidose

Diabetisk ketoacidose er en alvorlig akuttilstand som fører til ca 750 innleggelser årlig i Norge. Alle medisinske avdelinger bør ha gode prosedyrer for utredning og behandling da det er nødvendig for å sikre pasientene forsvarlig behandling.

0
15.12 2011
Når det virkelig haster… “blålyskjeden” redder liv

Sykehusmortaliteten ved ST-elevasjons myokardinfarkt (STEMI) har de senere år blitt dramatisk redusert fra omlag 15 % til 2-3 %. Viktige forutsetninger for dette er rask diagnostikk, prehospitalt EKG og snarest mulig reperfusjonsbehandling. Pasientsløyfen er krevende og involverer mange ledd, der transport til PCI-senter med døgnberedskap er sentralt.

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no