Nåværende lesing:Gastroenterologi
0
29.03 2016
Irritabel tarmsyndrom og fekal mikrobiotatransplantasjon

Kristiane Birkeland Bleskestad, stud.med, Universitetet i Bergen Kåre I. Birkeland, avdelingsleder/professor, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo Trygve Hausken, overlege/professor, Gastroenterologisk seksjon og Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer, Haukeland Universitetssykehus/ Universitetet i… [Les mer]

0
26.06 2015
Endoskopisk behandling av øvre GI-blødning – hva sier retningslinjene?

Gastrointestinal blødning er fortsatt blant de viktige og farlige indremedisinske akuttsituasjonene, som krever rask og korrekt håndtering for å redusere en ikke ubetydelig mortalitet (fig.1). Endoskopi er en sentral komponent i diagnostikk og behandling, men en rekke andre komponenter er også nødvendige, og både kirurgi og intervensjonsradiologi kan være aktuelle alternativer i utvalgte situasjoner.

0
04.04 2013
Endovaskulær behandling av øvre GI-blødninger

Øvre gastrointestinale blødninger er alvorlige. Diagnostisk og terapeutisk endoskopi er førstevalg ved GI-blødning. Som alternativ til kirurgi tilbyr regionsykehus og flere områdesykehus nå endovaskulær behandling, der blødende kar emboliseres via kateter.

0
19.06 2012
Medisinsk behandling av inflammatorisk tarmsykdom

Behandlingen av pasienter med inflammatorisk tarmsykdom kan være krevende. Det kommer stadig nye medisinske behandlingsalternativer for å redusere den inflammatoriske prosessen, men hovedproblemet er fortsatt at vi ikke kjenner årsaken til disse sykdommene.

0
15.04 2012
Enteroskopi etter tarmkirurgi

Mange gastrointestinale tilstander ender opp med kirurgiske reseksjoner, anastomoser og omkoblinger, og ved senere endoskopi kan dette skape problemer både med oversikt og med navigasjon til det aktuelle tarmområdet. Typisk er pasienter med roux-en-Y anastomoser og behov for ERCP. Tidligere var disse ikke tilgjengelige for dette og måtte henvises til perkutane prosedyrer eller kirurgi.

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no