Nåværende lesing:Hematologi
0
05.10 2012
Dokumentasjon for klinisk anvendelse av nye perorale antikoagulasjonsmidler ved venøs trombose

Hvert år utvikler minst 5-6000 mennesker i Norge symptomatisk venøs trombose, som tilsvarer en årlig insidens på minst 1 per 1000 år [1]. Om lag 2/3 er dyp venetrombose (DVT) – oftest i underekstremitetene – og 1/3 er lungeembolisme (LE) med eller uten symptomatisk DVT.

0
05.10 2012
Mekanismen for nye antikoagulasjonsmidler sammenliknet med de eksisterende, i praksis dabigatran, apixaban, rivaroxaban og bivalirudin

I 2012 feirer Marevan 50 år på det norske markedet. Hovedindikasjonene er langtidsprofylakse mot dyp venetrombose og lungeemboli, mot hjerneslag ved atrieflimmer, mot ventiltrombe ved kunstige hjerteklaffer og mot koronartrombe etter hjerteinfarkt. Nye midler med spesifikt angrepspunkt på koagulasjonsfaktorene IIa (trombin) eller Xa uten behov for kontroll er nå lansert. Virkningsmekanismene for disse beskrives her (Figur 1).

0
05.10 2012
Mekanismen for nye trombocytthemmende medikamenter (prasugrel og ticagrelor) sammenliknet med de eksisterende

Trombocytthemmende medikamenter: Hva er grunnlaget for deres effekt? Hvordan virker trombocytthemmende medikamenter?

0
19.06 2012
Myelodysplastiske syndromer

Myelodysplastiske syndromer består av en rekke sykdommer med patologi i benmarg, som alle kjennetegnes med en eller flere cytopenier i blodet. Artikkelen gir en kort beskrivelse av sykdommen og redegjør for moderne diagnostikk og behandling.

0
15.04 2012
Tromboseprofylakse ved sykehusinnleggelse for akutte indremedisinske tilstander – fra retningslinjer til klinisk praksis

Venøs tromboembolisme (VTE) er en felles betegnelse for dyp venøs trombose (DVT) og lungeemboli (LE). Sykdom rammer 6-8000 nordmenn årlig. Halvparten av tilfellene er relatert til innleggelse i sykehus, hyppigst i ikke-kirurgiske avdelinger. Det er anslått at 10% av plutselige dødsfall i sykehus skyldes LE, og 75% av disse skjer hos ikke-kirurgiske pasienter. Randomiserte studier har vist at tromboseprofylakse med lavmolekylære hepariner reduserer risikoen for VTE med 40-60%, og økt bruk av antikoagulant tromboseprofylakse i klinisk praksis har vist betydelig reduksjon i forekomsten av VTE. Til tross for overbevisende dokumentasjon av nytteverdi får bare 20-40% av hospitaliserte indremedisinske pasienter med indikasjon slik profylakse. Det har vist seg vanskelig å implementere disse retningslinjer i klinisk praksis.

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no