Nåværende lesing:Kardiologi
0
19.04 2017
Norsk hjerteinfarktregister

Kaare Harald Bønaa, Faglig leder, Norsk hjerteinfarktregister, overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, professor NTNU og UiT Norske sykehus er pålagt å melde alle pasienter med akutt hjerteinfarkt til… [Les mer]

0
09.08 2016
Kardiologiske ”device”

Terje Hegard, overlege/kardiolog, EHRA certified cardiac device specialist, Sykehuset Telemark, Notodden Kardiologiske ”device” er en samlebetegnelse for ulike typer implanterbare pacemakere og hjertestartere (ICD). Like viktig som detaljkunnskap er en… [Les mer]

0
30.03 2016
Geriatrisk vurdering før kateter-implantert aortaklaff

Elisabeth Skaar, spesialist i indremedisin og geriatri, ph.d kandidat ved Universitetet i Bergen og LIS i hjertesykdommer ved Haukeland universitetssjukehus De fleste pasienter som tilbys kateter-implantert aortaklaff (Transcatheter Aortic Valve… [Les mer]

0
23.03 2016
Hjerte- og karregisteret

Marta Ebbing, fagdirektør helseregistre, spesialist i hjertesykdommer, PhD. Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet, Bergen.  Rune Kvåle, spesialist i kreftsykdommer, PhD. Eivind Reikerås, statistiker, MSc. Etter mange år med utredninger og politisk… [Les mer]

0
18.11 2015
Palliasjon hjå pasientar med hjartesvikt

Av Torstein Hole, klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund. 1. amanuesis II, Enhet for anvendt klinisk forskning, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim Hjartesvikt kan sjåast på… [Les mer]

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no