Nåværende lesing:Nyremedisin
0
20.06 2013
Diabetiske senkomplikasjoner i Norge – forekomst og behandling

Med diabetes kan følge komplikasjoner. Artikkelen går gjennom de vanlige komplikasjonene til sykdommen. Det er viktig å kjenne til disse og årsakene som ligger bak, både for å forebygge og for å forstå pasienten.

0
19.06 2013
En innføring i lettkjede-amyloidose

Alle indremedisinere ser regelmessig pasienter med lettkjedeamyloidose (AL-amyloidose). Utfordringen er å fange dem opp, sette riktig diagnose og gi riktig behandling. Med dagens forbedrete diagnostiske og terapeutiske tilbud, er dette viktigere enn noen gang. Kort tid til diagnose og behandling forlenger livet til disse pasientene.

0
05.04 2013
Hyperthyreose, hematuria og positive c-ANCA

En ung kvinne med medikamentbehandlet hyperthyreose utviklet hematuri og positiv c-ANCA uten å ha klinikk forenlig med Wegeners granulomatose. Hva var sammenhengen mellom hyperthyreose, hematuri og positiv c-ANCA?

0
15.06 2011
Akutt nyresvikt

Akutt nyresvikt er en alvorlig tilstand med høy mortalitet. Mye kan gjøres akutt for å forkorte sykdomsforløpet og hindre forverring til dialysekrevende nyresvikt. Rask diagnose og bestemmelse av etiologi er helt vesentlig for god prognose. Artikkelen omhandler kort årsaker til og behandlingen av akutt nyresvikt slik det kan fremstå for legen i akuttmottaket på et sykehus.

Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no