Nåværende lesing:01
0
19.04 2012
Myalgisk encefalopati (ME) – en innføring

Myalgisk encefalopati, også kalt kronisk utmattelsessyndrom, har vært et medisinsk stridseple i mange år. Hva vet vi om denne tilstanden i dag?

0
19.04 2012
Dengueinfeksjon: Noen fakta og muligheten for utvikling av vaksine

Infeksjon med denguevirus er et stort og økende problem i store deler av verden. Sørøst Asia er hardest rammet. Infeksjon kan i noen tilfeller føre til livstruende tilstander med betydelig mortalitet. Vi har ingen kausal behandling. Viktigste profylaktiske tiltak er å begrense mengden aedesmygg som overfører sykdommen, og unngå å få stikk av myggen. Gjennom flere tiår har man arbeidet med å utvikle en vaksine mot dengueinfeksjon, og nå ser det ut til at vi om noen år kan ha en effektiv vaksine på markedet.

0
15.04 2012
Enteroskopi etter tarmkirurgi

Mange gastrointestinale tilstander ender opp med kirurgiske reseksjoner, anastomoser og omkoblinger, og ved senere endoskopi kan dette skape problemer både med oversikt og med navigasjon til det aktuelle tarmområdet. Typisk er pasienter med roux-en-Y anastomoser og behov for ERCP. Tidligere var disse ikke tilgjengelige for dette og måtte henvises til perkutane prosedyrer eller kirurgi.

0
15.04 2012
Søtstoffer

Søtstoffer benyttes som erstatning for sukrose (farin) og kan deles inn i kaloriholdige og kalorifattige/-frie søtstoffer. Det undervises lite i ernæringsspesifikke temaer som for eksempel søtstoffer og andre tilsetningsstoffer. Temaet opptar likevel mange behandlere både yrkesmessig og personlig, og det er en fordel å vite litt om dette når man får spørsmål fra diabetespasienter, overvektspasienter eller pasienter generelt. Det er mange misforståelser rundt de forskjellige søtstoffene og vanskelig å finne ryddig og objektiv informasjon om dem.

0
15.04 2012
Tromboseprofylakse ved sykehusinnleggelse for akutte indremedisinske tilstander – fra retningslinjer til klinisk praksis

Venøs tromboembolisme (VTE) er en felles betegnelse for dyp venøs trombose (DVT) og lungeemboli (LE). Sykdom rammer 6-8000 nordmenn årlig. Halvparten av tilfellene er relatert til innleggelse i sykehus, hyppigst i ikke-kirurgiske avdelinger. Det er anslått at 10% av plutselige dødsfall i sykehus skyldes LE, og 75% av disse skjer hos ikke-kirurgiske pasienter. Randomiserte studier har vist at tromboseprofylakse med lavmolekylære hepariner reduserer risikoen for VTE med 40-60%, og økt bruk av antikoagulant tromboseprofylakse i klinisk praksis har vist betydelig reduksjon i forekomsten av VTE. Til tross for overbevisende dokumentasjon av nytteverdi får bare 20-40% av hospitaliserte indremedisinske pasienter med indikasjon slik profylakse. Det har vist seg vanskelig å implementere disse retningslinjer i klinisk praksis.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no