Nåværende lesing:03
0
05.10 2012
Dokumentasjon for atrieflimmer og nye antikoagulantia

Atrieflimmer øker risiko for tromboembolier. I Norge tilbys generelt god marevanbehandling, og det er da ikke holdepunkter for behandlingsgevinst ved de nyere antikoagulasjonsmidlene. Usikker klinisk effekt og sikkerhet utenfor kliniske studier tilsier en gradvis innføring og nøye overvåking.

0
05.10 2012
Dokumentasjon for klinisk anvendelse av nye perorale antikoagulasjonsmidler ved venøs trombose

Hvert år utvikler minst 5-6000 mennesker i Norge symptomatisk venøs trombose, som tilsvarer en årlig insidens på minst 1 per 1000 år [1]. Om lag 2/3 er dyp venetrombose (DVT) – oftest i underekstremitetene – og 1/3 er lungeembolisme (LE) med eller uten symptomatisk DVT.

0
05.10 2012
Antitrombotisk behandling ved kronisk koronarsykdom

Nytten av antitrombotisk behandling ved koronarsykdom må ses i sammenheng med den absolutte risikoen for iskemiske hendelser vurdert opp mot risikoen for alvorlige blødninger. I prinsippet øker blødningsrisikoen ved enhver bruk av antitrombotiske medikamenter. Kombinasjon av flere ulike antitrombotiske prinsipper, intensitet av behandlingen og varighet av behandlingen påvirker blødningsrisikoen.

0
05.10 2012
Mekanismen for nye antikoagulasjonsmidler sammenliknet med de eksisterende, i praksis dabigatran, apixaban, rivaroxaban og bivalirudin

I 2012 feirer Marevan 50 år på det norske markedet. Hovedindikasjonene er langtidsprofylakse mot dyp venetrombose og lungeemboli, mot hjerneslag ved atrieflimmer, mot ventiltrombe ved kunstige hjerteklaffer og mot koronartrombe etter hjerteinfarkt. Nye midler med spesifikt angrepspunkt på koagulasjonsfaktorene IIa (trombin) eller Xa uten behov for kontroll er nå lansert. Virkningsmekanismene for disse beskrives her (Figur 1).

0
05.10 2012
Nye trombocytthemmende medikamenter ved akutt koronarsyndrom

I flere år har tidlig oppstart av blodplatehemmende behandling med acetylsalisylsyre med tillegg av klopidogrel vært rutine hos pasienter med akutt koronarsyndrom. Nå anbefales det at klopidogrel erstattes med prasugrel eller ticagrelor.

« Forrige Innlegg

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no