Nåværende lesing:02
0
24.06 2013
Organisering av diabetesomsorgen  i Norge – behov for nytenkning?

Nasjonal strategi for diabetesområdet er avsluttet. Samhandlingsreformen er i full gang. Bør spesialisthelsetjenesten legge om rutinene for opplæring og behandling av diabetes?

0
20.06 2013
Blodsukkersenkende behandling  ved type 2 diabetes i 2013

Type 2 diabetes er en viktig folkesykdom, og i Norge behandles årlig i overkant av 130 00 slike pasienter med blodsukkersenkende medikamenter. Individualiserte behandlingsmål og nye diabetesmedikamenter gir gode muligheter for skreddersydd diabetesbehandling i 2013.

0
20.06 2013
Diabetiske senkomplikasjoner i Norge – forekomst og behandling

Med diabetes kan følge komplikasjoner. Artikkelen går gjennom de vanlige komplikasjonene til sykdommen. Det er viktig å kjenne til disse og årsakene som ligger bak, både for å forebygge og for å forstå pasienten.

0
19.06 2013
Hva er LADA  – og hvordan skal LADA behandles?

LADA er forkortelse for Latent Autoimmune Diabetes in Adults. Denne form av diabetes har vist seg å være vanligere enn tidligere antatt. Dog vet vi fortsatt mindre om årsaker, utvikling og behandling av LADA enn av andre former av diabetes.

0
19.06 2013
Diabetestyper, hvordan skiller vi mellom dem?

Felles for alle diabetessykdommene er at blodsukkeret stiger og det er i hovedsak dette som fører til sykdommenes komplikasjoner. Årsakene til blodsukkerstigningen er sammensatt. Fortsatt er det sannsynligvis ca 100 000 personer i Norge med uoppdaget diabetes.

« Forrige Innlegg