Nåværende lesing:02
0
19.06 2013
HbA1c som diagnostikum – fordeler og forutsetninger

Høsten 2012 anbefalte Helsedirektoratet at påvisning av HbA1c ≥ 6,5 % skal være det foretrukne diagnostiske kriterium for diabetes. Dermed forenkles diabetesdiagnostikken ved at pasienten slipper å møte fastende. Denne artikkelen gir en kort beskrivelse av bakgrunnen for at vi nå kan bruke HbA1c diagnostisk, hvilke fordeler det har og noen av forutsetningene vi må ta hensyn til.

0
19.06 2013
Diabetes i Norge – en utfordring for indremedisinere!

Diabetes er dessverre en sykdom som er i ferd med å få økt betydning i nesten alle land i verden, også i Norge. Det er derfor flott at redaksjonen i Indremedisineren har ønsket en oversikt over diabetes i Norge.

0
19.06 2013
Idiopatiske interstitielle pneumonier

De siste tiår har kunnskapen økt vedrørende klassifikasjon, utvikling og behandling av idiopatiske intersitielle pneumonier. Idiopatisk interstitiell fibrose forekommer hyppigst. Artikkelen gir en oversikt over alle de syv undergruppene.

0
19.06 2013
En innføring i lettkjede-amyloidose

Alle indremedisinere ser regelmessig pasienter med lettkjedeamyloidose (AL-amyloidose). Utfordringen er å fange dem opp, sette riktig diagnose og gi riktig behandling. Med dagens forbedrete diagnostiske og terapeutiske tilbud, er dette viktigere enn noen gang. Kort tid til diagnose og behandling forlenger livet til disse pasientene.

Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no