Nåværende lesing:03
0
13.11 2013
Ultralyddiagnostikk ved nyresykdommer

Ultralydundersøkelse er indisert i all diagnostikk og utredning av sykdom i nyrer og urinveier. Når konsultasjonen integrerer pasientnær sanntids bildediagnostikk, anamnese og vanlig klinisk undersøkelse, blod- og urinprøver, medfører dette økt diagnostisk utbytte for lege og pasient. Sammenhengen mellom nefrologiske og urologiske sykdommer tydeliggjøres da ofte, utredningen blir mer målrettet, og tid og ressurser spares. Opplæring i praktisk relevant ultralyddiagnostikk bør inngå i basisutdanning av legestudenter og leger i indremedisinske fag.

0
12.11 2013
Ultralyd ved lungesykdommer

Moderne lungeultralyd er ustrakt brukt i flere fagfelt som akuttmedisin, intensivmedisin, kirurgi, og adapteres nå også i større grad av lunge- og indremedisin. Fordelene med å kunne gjøre ultralydundersøkelser av lungene er mange, blant annet i form av raskere diagnostikk og behandling uten strålefare for pasientene. Denne fagartikkelen beskriver teknikken, prinsipper for lungeultralyd og noen viktige kliniske applikasjoner. Til slutt foreslås litteratur for ytterligere fordypning i emnet.

0
11.11 2013
Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk

Ultralyd av hjertet benyttes ved utredning av en rekke kardiale tilstander. Undersøkelsen kan avdekke strukturelle sykdommer, klaffepatologi, ischemisk hjertesykdom og ulike kardiomyopatier. Det er også et økende behov for undersøkelsen ved perkutane intervensjoner. Nyere metoder som vevsdoppler og tredimensjonal ultralyd vil være viktige supplement til den ordinære undersøkelsen.

0
08.11 2013
Doppler av kar

Etter at en kunne kombinere ultralyd gråtonebilde (B-mode eller Brightness-mode) med dopplermålinger ble dopplerregistreringer en rutinemessig del av de fleste ultralydundersøkelser av blodkar.

0
07.11 2013
Lommeultralyd – det nye stetoskopet?

Ultralyd er et av våre viktigste diagnostiske verktøy. Fra store, svært komplekse maskiner har vi fått ultralydskannere på størrelse med en smarttelefon og til en overkommelig pris. Disse er funksjonelt enkle, men gir god bildekvalitet og er svært brukervennlige. Dette bør utnyttes av den enkelte kliniker som nå har fått en unik mulighet til å supplere sin kliniske undersøkelse og skaffe seg svært viktig informasjon «bedside».

Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no