Nåværende lesing:04
0
30.12 2013
Diffus parenkymatøs lungesykdom – årsaker og utredning

Gruppen diffuse parenkymatøse lungesykdommer (DPLS) omfatter mer enn 200 tilstander, de fleste har lik klinisk debut, men de har et vidt spekter av årsaker, forløp og prognose. Utvikling av nye behandlingsprinsipper gjør det nødvendig med nøyaktig utredning av pasienter med mistenkt DPLS. Et nært samarbeid mellom lungemedisiner, radiolog og patolog er påkrevet for å stille korrekt diagnose.

0
29.12 2013
Nyere farmakologisk behandling av osteoporose

Vi har sett en stor utvikling i osteoporosebehandlingen de siste 30 år, og det har nå kommet et stort antall behandlingsalternativer. Mens østrogen nå kanskje får en renessanse, er calcitonin trukket fra markedet som osteoporosebehandling. De nye spesifikke terapiene for osteoporose viser størst relativ og absolutt risikoreduksjon.

Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no