Nåværende lesing:01
0
30.03 2015
Trombolyse ved akutt hjerneslag: Actilyse eller Metalyse?

Ved et akutt hjerneslag er det anslått at 2 millioner nerveceller dør hvert sekund. Ved akutt iskemisk hjerneslag kan vi tilby tre evidensbaserte behandlinger: Behandling i slagenhet, acetylsalisylsyre i metningsdose og intravenøs trombolyse hvis gitt innen 4,5 timer etter symptomdebut. I dag er det kun Actilyse (alteplase) som er godkjent som trombolytisk behandling ved iskemisk hjerneslag i Norge, men det pågår nå en studie der pasienter randomiseres til Actilyse eller Metalyse. Målet med trombolyse er å oppnå reperfusjon og bedring av nevrologiske utfall.

0
27.03 2015
Trombolytisk behandling er fortsatt aktuelt ved STEMI

Ved hjerteinfarkt med ST-elevasjon er det indikasjon for rask reperfusjon av den okkluderte koronararterien enten ved primær PCI eller trombolytisk behandling. Primær PCI foretrekkes hvis dette kan utføres uten for mye tidstap. Hvis tid fra diagnose til PCI er over 90-120 minutter er det indikasjon for trombolyse. Pasienter med kort sykehistorie har ofte svært god effekt av trombolytisk behandling. Ved sykehistorie < 2 timer hos pasienter uten økt blødningsrisiko og med usikker transporttid til invasivt senter bør det være en aktiv holdning til trombolytisk behandling.

0
26.03 2015
Sekundære og relative polycytemier: Indikasjon for venesectio?

Årelating (venesectio) har vært svært utbredt i medisinens historie siden oldtiden, mer før enn nå. Likevel praktiseres metoden fortsatt ofte på ikke-evidensbasert grunnlag. De aller fleste som henvises til medisinske og hematologiske poliklinikker pga. høy hemoglobin eller hematokrit, har ikke polycythaemia vera. Skal disse behandles med venesectio?

0
25.03 2015
Monogene autoimmune sykdommer som læremestre

Autoimmune sykdommer oppstår når immunologisk toleranse brytes. Monogene autoimmune sykdommer gir oss unike innblikk i de fundamentale mekanismene som regulerer balansen mellom immunitet og toleranse. Studier av disse sjeldne «naturens eksperimenter» er også svært relevante for forståelse og behandling av vanlige autoimmune sykdommer.

0
24.03 2015
Ebola i Vest-Afrika – fra barns lek til internasjonal folkehelsekrise

I mars 2014 erklærte WHO at det var utbrudd av ebola i Vest-Afrika. Leger Uten Grenser gikk tidlig ut og varslet at dette var et utbrudd uten historisk sidestykke. For det fikk organisasjonen kritikk, men begivenhetenes gang ga den sørgelig rett.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no