Nåværende lesing:03
0
17.10 2022
Nedre luftveisinfeksjoner

Det reviderte kapittelet om nedre luftveisinfeksjoner ble publisert i august 2020, og har derfor vært i bruk i to år allerede. Nedenfor følger en gjennomgang av sentrale forhold når det… [Les mer]

0
17.10 2022
Sepsis – nye retningslinjer for antibiotikabehandling

Sepsis er en listruende tilstand som krever rask oppstart med antibiotika. Kombinasjonsbehandling med penicillin og gentamicin er fortsatt førstevalg ved sepsis og mistenkt sepsis i den reviderte antibiotikaretningslinjen. Ved septisk… [Les mer]

0
17.10 2022
Oppdatering av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus – et vellykket samarbeid mellom Helsedirektoratet og helsetjenesten

Per Espen Akselsen, overlege, Haukeland Universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenestenTorgun Wæhre, seksjonsoverlege dr. med. Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS UllevålHege Wang, seniorrådgiver, prosjektleder, Siv.ing. Ph.d., avdeling retningslinjer og fagutvikling,… [Les mer]

0
17.10 2022
Oppdaterte retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus

Per Espen Akselsen, Torgun Wæhre og Hege Wang Oppdatering av Antibiotika i sykehus. Nasjonal faglig retningslinje er nærmest fullført. I denne utgaven av Indremedisineren presenteres selve oppdateringen, og de viktigste… [Les mer]

0
17.10 2022
Digital hjemmeoppfølging – erfaringer fra lungeavdelingen

Gjennom nasjonale prosjekter og faglige råd for digital hjemmeoppfølging stimulerer Helsedirektorat til å implementere digital hjemmeoppfølging som en integrert del av helse- og omsorgstjenestene i primær- og spesialisthelsetjenesten. I denne… [Les mer]

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no