Nåværende lesing:Tema
0
05.08 2016
Sepsis – forekomst og empirisk antibiotikabehandling

Bjørn Blomberg, overlege, 1.amanuenis II. Steinar Skrede, seksjonsoverlege, 1.amanuensis II, Infeksjonsseksjonen, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Alvorlig infeksjon med organdysfunksjon er svært vanlig og årsak… [Les mer]

0
03.08 2016
Nye internasjonale sepsisdefinisjoner vil påvirke hverdagen vår

  Steinar Skrede, seksjonsoverlege infeksjonsmedisinsk seksjon, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, 1.amanuensis Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Hans K. Flaatten, overlege  Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssykehus, professor Klinisk institutt 1,… [Les mer]

0
30.03 2016
Geriatrisk vurdering før kateter-implantert aortaklaff

Elisabeth Skaar, spesialist i indremedisin og geriatri, ph.d kandidat ved Universitetet i Bergen og LIS i hjertesykdommer ved Haukeland universitetssjukehus De fleste pasienter som tilbys kateter-implantert aortaklaff (Transcatheter Aortic Valve… [Les mer]

0
29.03 2016
Optimal slagbehandling  – et felles ansvar

Guri Hagberg, lege i spesialisering, PhD-stipdenidat, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Håkon Ihle-Hansen, lege i spesialisering, Phd-Stipendiat, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Hege Ihle-Hansen, Overlege, Phd, Bærum sykehus, Vestre Viken… [Les mer]

0
29.03 2016
Irritabel tarmsyndrom og fekal mikrobiotatransplantasjon

Kristiane Birkeland Bleskestad, stud.med, Universitetet i Bergen Kåre I. Birkeland, avdelingsleder/professor, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo Trygve Hausken, overlege/professor, Gastroenterologisk seksjon og Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer, Haukeland Universitetssykehus/ Universitetet i… [Les mer]

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no