0
08.02 2018
Figur 2. Illustrasjon av gastric bypass til venstre og gastrisk sleeve (ventrikkelreseksjon) til høyre. Fra Hofsø et al. Tidsskr Nor Legeforen 2011 (gjengitt med tillatelse fra Kari C. Toverud).

Dag Hofsø, Overlege, PhD, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold Parallelt med en kraftig økning av antall personer med fedme i Norge og… [Les mer]

0
01.02 2018
Tabell 1. Kategorisering av ­obstruktiv søvnapné

Jan Magnus Fredheim, Seksjonsleder, overlege, PhD, Øre-nese-halsseksjonen, Sykehuset i Vestfold Nattlige pustestans, eller obstruktiv søvnapné, er en utbredt sykdom som har nær sammenheng med overvekt og fedme. Ved å identifisere… [Les mer]

0
17.10 2017
Velkommen til Høstmøtet 2017

Norsk indremedisinsk forening ønsker med dette velkommen til årets høstmøte. Det blir som vanlig et bredt sammensatt program over to dager, med tema fra alle de 8 grenforeningene. Alle som… [Les mer]

0
13.10 2017
Figur 1 Årsaker til hyponatremi blant pasienter på sykehus. Data fra 121 pasienter med Natrium < 130 mmol/L innlagt ved Universites­sykehuset i Würzburg, Tyskland (14)

Jacob A. Winther, overlege og stipendiat, Endokrinologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus; Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo. Ivar Følling, overlege, Endokrinologisk avdeling Akershus Universitetssykehus. Hyponatremi er svært vanlig på norske… [Les mer]

0
13.10 2017
Figur 1. Hyperpigmentering ved primær binyrebarksvikt

Eystein S. Husebye, overlege og professor, Klinisk institutt 2 og K.G. Jebsensenter for autoimmune sykdommer, Universitetet i Bergen; Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus; Institutionen för Medicin (Solna), Karolinska Institutet, Stockholm Binyrebarksvikt… [Les mer]

0
13.10 2017
Figur 1. Insulinbehandling ved DKA og HHS kan føre til øket intra­cellulær osmolalitet og øket eksport av ­natrium. Kamel KS, Halperin ML. N Engl J Med 2015;372:546-554

Tore Julsrud Berg, overlege, førsteamanuensis, dr med, Avd. for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus. Det anbefales å måle effektiv osmolalitet som monitorering av raske endringer i natrium… [Les mer]

0
13.10 2017
Tabell 1. Eksempler på pasient­grupper som kan være utsatt for utvikling av reernærings­syndrom

Geir Mjøen, Lege i Spesialisering, Nyreseksjonen, Avdeling for Transplantasjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus Hyperkalemi er en vanlig elektrolyttforstyrrelse ved akutt nyresvikt.  Behandlingen varierer ut fra alvorlighetsgrad. Ubehandlet kan alvorlig hyperkalemi forårsake hjertearytmi… [Les mer]

0
13.10 2017
Figur 1. Patogenese for utvikling av reernæringssyndrom Reernæringssyndrom forårsakes av et raskt skifte fra katabol metabolisme (fettmetabolisme) til anabol metabolisme (karbohydratmetabolisme) med insulinsekresjon og påfølgende elektrolytt-skift fra ekstracellulært til intracellulært.

Marianne Catharina Astor, spesialist i indremedisin og endokrinologi. Overlege ved medisinsk avdeling/endokrinologisk seksjon, Haukeland Universitetssykehus. Reernæringssyndrom er en samling av de metabolske forstyrrelser som kan følge etter oppstart av ernæring… [Les mer]

0
20.07 2017

Gülen Arslan Lied, Simon Dankel og Oddrun Gudbrandsen Gülen Arslan Lied, Senter for ernæring, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, og Seksjon for gastroenterologi og Seksjon for klinisk allergologi, Haukeland… [Les mer]

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no