0
17.10 2022
Figur. Viktige bakterielle agens ved CNS-infeksjoner. (Foto: GettyImage)

Infeksjoner i sentralnervesystemet – og i særdeleshet bakteriell meningitt – er av de mest spennende og utfordrende infeksjonene vi behandler i norske sykehus. Tid fra mistanke om infeksjon til oppstart… [Les mer]

0
17.10 2022
Resistenssituasjonen i Norge tilsier at kombinasjonsregimet ampicillin, gentamicin og metronidazol fortsatt er effektivt mot mikrober involvert ved intraabdominale infeksjoner. Foto: Bjørn Waagsbø

Terapianbefalinger for intraabdominale infeksjoner omfatter i hovedsak kirurgi og antibiotika. Kunnskapsgrunnlaget for førstnevnte er vesentlig styrket de siste årene, og dette har implikasjoner for antibiotisk terapi. De reviderte nasjonale terapianbefalingene… [Les mer]

0
17.10 2022
Resistenssituasjonen i Norge tilsier at kombinasjonsregimet ampicillin og gentamicin fortsatt er effektivt mot mikrober involvert ved infeksjoner i urinveier. Foto: Bjørn Waagsbø

Infeksjoner i urinveier utgjør store pasientgrupper innen alle fagområder i sykehus. Nå foreligger reviderte nasjonale terapianbefalinger. Hovedbudskapet er at terapianbefalinger ikke er vesentlig endret. Av Bjørn Waagsbø. Overlege, Regionalt kompetansesenter for… [Les mer]

0
17.10 2022
Tabell 1. CRB65 skår for vurdering av alvorlighets grad av samfunnservervet pneumoni

Det reviderte kapittelet om nedre luftveisinfeksjoner ble publisert i august 2020, og har derfor vært i bruk i to år allerede. Nedenfor følger en gjennomgang av sentrale forhold når det… [Les mer]

0
17.10 2022
Tabell 1. Sepsis 3 kriteriene sepsis og septisk sjokk. Tilpasset fra Singer et al (6)

Sepsis er en listruende tilstand som krever rask oppstart med antibiotika. Kombinasjonsbehandling med penicillin og gentamicin er fortsatt førstevalg ved sepsis og mistenkt sepsis i den reviderte antibiotikaretningslinjen. Ved septisk… [Les mer]

0
17.10 2022
Helsedirektoratet og 4 av 5 redaksjonsmedlemmer på Grefsenkollen etter arbeidsmøte

Per Espen Akselsen, overlege, Haukeland Universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenestenTorgun Wæhre, seksjonsoverlege dr. med. Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS UllevålHege Wang, seniorrådgiver, prosjektleder, Siv.ing. Ph.d., avdeling retningslinjer og fagutvikling,… [Les mer]

0
17.10 2022
Oversikt over publiserte terapikapitler, faglige innlegg og videoklipp

Per Espen Akselsen, Torgun Wæhre og Hege Wang Oppdatering av Antibiotika i sykehus. Nasjonal faglig retningslinje er nærmest fullført. I denne utgaven av Indremedisineren presenteres selve oppdateringen, og de viktigste… [Les mer]

0
17.10 2022
Figur 1. Aktuelle deltagere ble identifisert via sengepostlister og inklusjon utført av spesialiserte lungesykepleiere under innleggelse. Overgang fra forsterket utskrivelse til kommunal digital hjemmeoppfølging var etter 2-4 uker. Tegning: Bendik Hegna

Gjennom nasjonale prosjekter og faglige råd for digital hjemmeoppfølging stimulerer Helsedirektorat til å implementere digital hjemmeoppfølging som en integrert del av helse- og omsorgstjenestene i primær- og spesialisthelsetjenesten. I denne… [Les mer]

0
13.10 2022
Figur 1. VES med opphav i ulike lokalisasjoner i hjertet, og ­tilhørende EKG-morfologier.

Ventrikulære ekstrasystoler er svært vanlig og vurderes oftest i allmennpraksis og på medisinske avdelinger utenfor de spesialiserte kardiologiske miljøene. Selv om VES i de fleste tilfeller hverken trenger behandling eller… [Les mer]

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no