0
12.07 2018
Figur 1. Statiske lungevolum (Illustrasjon fra The free dictionary by Farlex)

Anne Marie Gabrielsen, seksjonsoverlege PhD, Medisinsk overvåkning, Sykehuset i Vestfold Fedme og sykelig overvekt har flere negative respirasjonsfysiologiske konsekvenser med nedsatt lungefunksjon til følge. Vektreduksjon har positiv effekt på disse. … [Les mer]

0
04.04 2018
Figur 1. Inndeling av akutt nyresvikt basert på KDIGO-kriteriene. *Stigningen i serum kreatinin må inntre innen sju dager. **Stigningen i serum kreatinin må inntre innen 48 timer. NEB: Nyreerstattende behandling.

Sigrid Beitland, MD, PhD, Anestesiavdelingen, Oslo Universitetssykehus Ullevål Akutt hjertestans er blant de hyppigste dødsårsakene i Norge. De som gjenopplives er utsatt for svikt i ulike organer som hjerte og… [Les mer]

0
04.04 2018
Figur 1. Kardiovaskulære biomarkører gruppert i henhold til patofysiologiske prosesser. Oversatt og omarbeidet med tillatelse fra Ahmad et al. Novel biomarkers in chronic heart failure. Nat Rev Cardiol. 2012 Mar 27;9(6):347-59. Trykkes med tillatelse.

Peder Langeland Myhre er lege i spesialisering og postdoktor ved Akershus Universitetssykehus og Universitetet i Oslo, og Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, Boston, USA. Magnus Nakrem Lyngbakken… [Les mer]

0
04.04 2018
Figur 1. Moderne hypnoterapi utføres som en dialog med pasienten, som en veiledning til å hjelpe pasienten til å finne egne ressurser og motivasjon.

Aksel Sogstad, sertifisert hypnoterapeut (A.C.H.E.), Reg MNLH, BSc (Hons), M.Sc. terapeut, Unity Senter, Oslo. Knut E. A. Lundin, overlege professor, dr. med, Seksjon for gastromedisin, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus,… [Les mer]

0
04.04 2018
«Mennesket som mikrobiell marionett?». Tarmfloraen kan ha en finger med i spillet i reguleringen av appetitt og energilagring og derved i utviklingen av fedme og metabolsk syndrom. (Tegning ved Jørgen Valeur)

Hilde Risstad, Lege PhD, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus, Jørgen Valeur, Lege PhD og Leder av Unger-Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo De siste årene… [Les mer]

0
04.04 2018
Figur 1. Proksimal media okklusjon venstre side.

Håkon Ihle-Hansen og Guri Hagberg, lege i spesialisering og Phd-Stipendiat, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF, og Hege Ihle-Hansen, overlege, Seksjon for hjerneslag, Geriatrisk avdeling, OUS Ullevål. I desember… [Les mer]

0
08.02 2018
Bjørn Hofmann, Institutt for helsevitenskap ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU), Gjøvik og Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Bjørn Hofmann, Institutt for helsevitenskap ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU), Gjøvik og Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo Fedme defineres som et stort og voksende helseproblem, og en… [Les mer]

0
08.02 2018
Tabell 1. Sammenheng mellom kroppsmasseindeks (BMI) og risiko for vektrelatert følgesykdom

Jøran Hjelmesæth, temaredaktør.  Senterleder, professor dr.med., Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og seksjon for endokrinologi / ernæring. Sykehuset i Vestfold og Universitetet i Oslo Indremedisinere er kjent for… [Les mer]

0
08.02 2018
Figur 2. Skåre på 8 livskvalitetsskalaer (SF-36). Personer med alvorlig overvekt vs norsk befolkning. Høyest skåre=høyest livskvalitet (Referanser, se Referanseliste)

Tor-Ivar Karlsen. Førsteamanuensis PhD, Fakultet for helse og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder og Forsker, Senter for sykelig overvekt i Helse Sørøst, Sykehuset i Vestfold Livskvalitet kan deles opp i en… [Les mer]

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no