0
20.10 2023

Kunstig intelligens er nok kommet for å bli – like mye som internettet ble værende. Og internettet florerer av artikler om hvordan kunstig intelligens kan bidra til å løse morgendagens… [Les mer]

0
20.10 2023
Figur 1. Kardio- og nefroproteksjon. Alle med kronisk nyresykdom har høy risiko for kardiovaskulær sykdom. Tidlig diagnose er essensielt for å igangsette adekvate tiltak for å forhindre kardiovaskulære hendelser og hindre progresjon av nyresykdommen. Tiltak som bevarer nyrefunksjonen over tid forebygger også kardiovaskulære hendelser. RAASi = hemmere av renin-angiotensin-aldosteronsystemet, SGLT2i = hemmere av natrium-glukose-kotransportør 2 i proksimale tubuli, MRA = mineralkortikoidreseptorantagonist, T2DM = type 2-diabetes mellitus, GFR = glomerulær filtrasjonsrate.

Nyresykdom og hjertesykdom er tett forbundet og hyppig i indremedisinsk praksis. Denne artikkelen gir oppdatert kunnskap om patofysiologi ved kardiorenal interaksjon og om utviklingen innen nefroprotektiv behandling. Artikkelen er skrevet… [Les mer]

0
20.10 2023
Figur 1: Kalsiumhomeostasen ved primær hyperparatyreoidisme. Figur laget av Kari Toverud for SIPH-gruppen og publisert første gang i Bollerslev et al. EJE. 2019 (10). Re-publisert med tillatelse.

Mikkel Pretorius, Overlege, PhD, Endokrinologisk Avdeling, ESF, Oslo Universitetssykehus og Medisinsk Fakultet, Universitetet i OsloKiarash Tazmini, Overlege, PhD, Endokrinologisk Avdeling, ESF, Oslo Universitetssykehus Trine Finnes, Overlege, PhD, Endokrinologisk Avdeling, ESF, Oslo… [Les mer]

0
20.10 2023
Figur 1. Metabolsk-assosiert steatotisk lever­sykdom som ledd i diabetes-komplika­sjoner. Figur fra Tom H. Karlsen (idé) og Kari Toverud (tegning); ­trykket med tillatelse.

Pasienter med diabetes eller fedme har risiko for leversykdom og bør testes for leverfibrose. FIB-4-testen og elastografi av leveren er gode verktøy. Nasjonal arbeidsgruppe for livsstilsrelatert leversykdom er i ferd… [Les mer]

0
30.06 2023
Bilde: Typiske scintigrafiske funn ved normal tyreoideafunksjon og ulike former for hypertyreose. Fra Endokrinologi, en Norsk lærebok  2. utg Gyldendal akademiske.

Subakutt tyreoiditt er en relevant differensialdiagnose hos mange indremedisinske pasienter. Det kliniske bildet karakteriseres av fremre halssmerter og ledsages av allmennsymptomer. Subakutt tyreoiditt er en selvbegrensende tilstand, men symptomatisk behandling kan bli nødvendig.

0
30.06 2023
Figur: Effekter av GLP-1 (glukagonlignende peptid-1) på vekt og metabolisme. Figuren illustrerer de viktigste fysiologiske effektene av GLP-1. GLP-1 og GLP-1-analoger kan bidra til blant annet vekttap via redusert appetitt og matinntak, bedret glukosemetabolisme og hjerteprotektive effekter.

De nye fedmemedisinene forskrives nå til store pasientmengder. Det er derfor viktig at både pasient og behandlende lege er godt informert om riktig og trygg bruk av disse medikamentene. Sindre… [Les mer]

0
30.06 2023
Fedme påvirker også selve hjertet.

En rekke risikofaktorer for hjertesykdom påvirkes av fedme. Likeså påvirkes hjertet, og det er vist en sammenheng med flere hjertesykdommer. Innlegget gir en oppsummering av disse forhold og trekker frem… [Les mer]

0
30.06 2023
Figur 1: Snitt av duodenalslimhinne med økning av intraepiteliale gamma delta T-celler (farget gult). Denne pasienten hadde totter og marginalt forhøyet antall intraepiteliale (CD3+) T-celler (farget grønt), men med en klar økning av intraepitelial gamma-delta T-celler (piler, farget gult), noe som er karakteristisk for aktiv, potensiell og dietbehandlet cøliaki.

I en stor befolkningsundersøkelse fra Tromsø fant vi at tre av fire voksne cøliakipasienter (75%) var tidligere udiagnostiserte. De aller fleste av disse pasientene rapporterte om bedring av symptomer med… [Les mer]

0
30.06 2023
4at-norsk-versjon-2015

Som indremedisinere på sykehus er delirium noe vi nødvendigvis må forholde oss til. Tilstanden medfører ofte en form for detektivarbeid da det kan være en rekke ulike årsaker til delirium…. [Les mer]

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no