0
26.10 2018
Tabell 1. Effekten av lipidsenkende legemidler på triglyseridnivåer, LDL-kolesterol og hjerte- og karsykdom (hendelser inkluderer ikke totalmortalitet).

Serena Tonstad, overlege dr med, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus Høye triglyserider er en viktig komponent i metabolsk syndrom. Forståelsen av hypertriglyseridemi har endret seg… [Les mer]

0
26.10 2018
Figur 1- Tromsøundersøkelsen og oppmøte med repeterte målinger siden 1974

Sameline Grimsgaard, professor dr. med. MPH, leder Tromsøundersøkelsen Heidi Johansen, Cand. scient, prosjektleder Tromsø 7, seniorrådgiver Tromsøundersøkelsen Nasjonale evalueringer av norsk forskning utpeker Norges befolkningsundersøkelser og helseregistre med tilhørende biobanker… [Les mer]

0
26.10 2018
Figur 1. medikamentvirkning 4.9

Sondre Meling, overlege, endokrinologisk seksjon, Stavanger Universitetssykehus Medikamentell behandling av diabetes type 2 har vært gjennom en rivende utvikling de siste 5-10 år. Som et resultat av det amerikanske Food… [Les mer]

0
12.07 2018
Figur 1. To av flere håndholdte «tommel-EKG»-apparat; (til venstre) Zenicor (Zenicor Medical Systems AB) og (til høyre) AliveCor (Cardia/AliveCor Inc., San Francisco, CA, USA), gjengitt med tillatelse fra produsent.

Trygve Berge, lege i spesialisering og doktorgradsstipendiat, Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Arnljot Tveit, avdelingssjef, Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken HF og professor II ved institutt for klinisk medisin,… [Les mer]

0
12.07 2018

Kilde: Tilsynsmelding 2017, utgitt av Statens helsetilsyn, mars 2018 Akuttmottaka må oppdage pasientar med blodforgifting og gje dei hjelp raskt. For pasientar som har alvorleg nedsett organfunksjon, hastar det med… [Les mer]

0
12.07 2018
Fra venstre: Svein Oskar Frigstad, Hege Marie Svendsen, Kristin Ranheim Randel, Anna Lisa Schult, Linn Bernklev, Ishita Barua.

Anna Lisa Schult – Konstituert overlege gastromedisinsk avdeling, Bærum sykehus og PhD-stipendiat seksjon for CRC screening, Kreftregisteret. Kristin Ranheim Randel Lege i spesialisering, PhD-stipendiat ved Sykehuset Telemark og rådgiver ved… [Les mer]

0
12.07 2018
Osteoporosis Treatment

Hilde Norlund Waaler, LIS 2 og Trine Finnes, seksjonsoverlege, Endokrinologisk seksjon, Sykehuset Innlandet Hamar Til tross for at man de senere år har tatt i bruk en rekke steroidsparende medikamenter,… [Les mer]

0
12.07 2018
Figur 1. Statiske lungevolum (Illustrasjon fra The free dictionary by Farlex)

Anne Marie Gabrielsen, seksjonsoverlege PhD, Medisinsk overvåkning, Sykehuset i Vestfold Fedme og sykelig overvekt har flere negative respirasjonsfysiologiske konsekvenser med nedsatt lungefunksjon til følge. Vektreduksjon har positiv effekt på disse. … [Les mer]

0
04.04 2018
Figur 1. Inndeling av akutt nyresvikt basert på KDIGO-kriteriene. *Stigningen i serum kreatinin må inntre innen sju dager. **Stigningen i serum kreatinin må inntre innen 48 timer. NEB: Nyreerstattende behandling.

Sigrid Beitland, MD, PhD, Anestesiavdelingen, Oslo Universitetssykehus Ullevål Akutt hjertestans er blant de hyppigste dødsårsakene i Norge. De som gjenopplives er utsatt for svikt i ulike organer som hjerte og… [Les mer]

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no