0
01.07 2019
Figur 1. Lysmikroskopisk bilde av ­nefrosklerose. A: Arterie med ­hyalinose. G: Glomerulus med tidlige tegn til perikapsulær fibrose. SG: Sklerotisk glomerulus. IF: Interstitiell fibrose. TA: Tubulær atrofi med peritubulær fibrose. Piler: Tubuli med proteinøst innhold. Gjengitt med tillatelse fra patolog dr Tina Syvertsen Overrein, overlege i patologi, St Olavs Hospital.

Marius Altern Øvrehus, overlege nyresykdommer ph.d., St Olavs Hospital HF, Orkdal sjukehus. Nefrosklerose er en sjukdom med nedsatt nyrefunksjon på grunn av langvarig høgt blodtrykk og/eller aterosklerotisk sjukdom i nyrene. Nefrosklerose… [Les mer]

0
01.07 2019
Figur 2. Eksempler på nye ­modeller for hepatitt C-behandling for rus­avhengige pasienter i Norge. ­Illustrasjonen er ­modifisert og ­gjengitt med tillatelse fra ­professor Jason Grebely, Kirby Institute, ­Australia.

Håvard Midgard, lege i spesialisering og postdoc, gastromedisinsk avdeling OUS-Ullevål og infeksjonsmedisinsk avdeling AHUS. Elin Hoffmann Dahl, lege i spesialisering, infeksjonsmedisinsk avdeling OUS-Ullevål. Hepatitt C-infeksjon er et alvorlig helseproblem med… [Les mer]

0
01.07 2019
Figur 1: I blodutstryk ses 3 blaster. Disse kjennetegnes av glatt, ukondensert kjernekromatin, de har ofte tydelig nukleol (markert i en av cellene), og en sparsom basofil cytoplasmabrem. Foto: Mette Ekfelt Johansen/Hege Frøen.

Hege Frøen, seksjonsoverlege hematologi, Bærum Sykehus, Vestre Viken HF. Utfall i hematologiske parametre finnes ofte hos pasienter som kommer til sykehus med akutte symptomer. I denne artikkelen fokuseres det på… [Les mer]

0
14.05 2019

Bent Indredavik, professor i hjerneslagsykdommer NTNU, Avdelingssjef, Avdeling for hjerneslag (Midtnorsk slagsenter) St Olavs Hospital, Faglig leder Norsk hjerneslagregister Behandling ved akutt hjerneslag har gjennomgått en rivende utvikling i de… [Les mer]

0
07.05 2019

Anne-Sofie Furberg, professor, dr med, Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge UNN Tromsø, og Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Gunnar Skov Simonsen, professor, overlege,… [Les mer]

0
30.04 2019

Anders Palmstrøm Jørgensen, overlege ved seksjon for spesiell endokrinologi, avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Artikkelen er basert på et innlegg holdt på høstmøtet i… [Les mer]

0
23.04 2019

Birgitte Seip1,2, Ole Darre-Næss3,4, Kjetil Garborg4, Knut Eyvind Hofseth4, Gert Huppertz-Hauss5, Anita Jørgensen2, Stine Langbråten2, Tanja Owen6, Marius Vinje3 1Sykehuset i Vestfold 2Kreftregisteret 3Vestre Viken Bærum, 4OUS Rikshospitalet, 5Sykehuset Telemark… [Les mer]

0
16.04 2019

Øyvind H Lie, Lege PhD, Kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet Det vekker stor oppsikt når en antatt frisk idrettsutøver får hjertestans. Skjedde det nå igjen? Ja, sjeldne ting skjer fra tid… [Les mer]

0
09.04 2019

Helga Skaare, overlege, avdeling for nyresykdommer, Akershus Universitetssykehus Hemodialysepasienter er omfattende syke og mottar en omfattende, avansert og tidkrevende behandling som ofte har stor påvirkning på livskvaliteten. En utvalgt gruppe… [Les mer]

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no