0
11.06 2011
Verdens største Addisonregister

En sjenerøs kollega av Thomas Addison var raskt ute med å oppkalle sykdommen etter dr. Addison som beskrev binyrebarksvikt i 1855. Fortsatt lever eponymet i beste velgående, men mange pasienter er kritisk syke på diagnosetidspunktet. Den endokrinologiske forskningsgruppen ved Register for Autoimmune Sykdommer (ROAS) ved Haukeland universitetssykehus har mange pasienter å forske på etter at vi i Norge fikk verdens største Addisonregister.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no