0
14.11 2013
Ultrasonografi av lever og galleveier

Ultralydundersøkelse bør være den første bildemodalitet som utføres ved mistanke om lever- og galleveissykdommer. Metoden gir ofte hurtig og avgjørende diagnostisk informasjon.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no