0
08.06 2012
Akromegali – diagnostikk og behandling

Akromegali er en sjelden sykdom som i tidlig sykdomsfase har uspesifikke symptomer. Derfor stilles diagnosen gjerne med mange års forsinkelse og etter at irreversible skjelettforandringer og organkomplikasjoner er etablert. Stilles diagnosen tidlig øker sjansen for helbredelse, og de irreversible forandringene er mindre uttalt. Dette forutsetter at man kjenner til de uspesifikke symptomene, har sykdommen i mente og foretar målrettet prøvetaking hvis man møter en pasient med kombinasjon av flere uspesifikke symptomer.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no