0
19.03 2013
Diagnostikk og behandling av lungekreft i Norge

Det har vært økende fokus på diagnostikk og behandling av lungekreft de siste 15 år [1]. Har vi i dag et godt grunnlag for å vurdere kvaliteten av behandlingen i Norge, og er det tiltak som kan ivareta denne? Artikkelen bygger på prøveforelesningen til det oppgitte emne ved PhD graden ved Universitetet i Bergen våren 2012 [2].

0
19.06 2012
Medisinsk behandling av inflammatorisk tarmsykdom

Behandlingen av pasienter med inflammatorisk tarmsykdom kan være krevende. Det kommer stadig nye medisinske behandlingsalternativer for å redusere den inflammatoriske prosessen, men hovedproblemet er fortsatt at vi ikke kjenner årsaken til disse sykdommene.

0
08.06 2012
Lungekreft – fra konfeksjon til skreddersøm

For nøyaktig 100 år siden, i 1912, utkom det en liten bok i London med den tidstypiske tittelen: ”Primary Malignant Growths of the Lungs and Bronchi: A Pathological and Clinical Study”[1]. I forordet spurte forfatteren om det var noe poeng i å skrive en hel monografi om maligne svulster i lungene for, som han sa: ”On one point, however, there is nearly complete consensus of opinion, and that is that primary malignant neoplasms of the lungs are among the rarest forms of the disease.” Bare 70 år senere, i 1985, erklæres lungekreft for å være den vanligste kreftformen i verden. Samtidig som den tar flere liv enn noen annen kreftsykdom [2].

0
19.04 2012
Myalgisk encefalopati (ME) – en innføring

Myalgisk encefalopati, også kalt kronisk utmattelsessyndrom, har vært et medisinsk stridseple i mange år. Hva vet vi om denne tilstanden i dag?

0
15.06 2011
Lyme borreliose – en infeksjon med mange ansikter

Lyme borreliose er blitt en stadig hyppigere klinisk problemstilling som berører flere spesialiteter, er gjenstand for stor mediaoppmerksomhet, har sterke og aktive interessegrupper som har brakt vår diagnostikk opp i Stortingets spørretime. Vi er under press og sterk kritikk. Hvor mye er fortjent, hvor står norsk borreliosediagnostikk og -behandling i dag og hvor er det størst forbedringspotensial? Hvor er de største begrensningene?

« Forrige Innlegg

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no