0
19.06 2013
Diabetestyper, hvordan skiller vi mellom dem?

Felles for alle diabetessykdommene er at blodsukkeret stiger og det er i hovedsak dette som fører til sykdommenes komplikasjoner. Årsakene til blodsukkerstigningen er sammensatt. Fortsatt er det sannsynligvis ca 100 000 personer i Norge med uoppdaget diabetes.

0
19.06 2013
HbA1c som diagnostikum – fordeler og forutsetninger

Høsten 2012 anbefalte Helsedirektoratet at påvisning av HbA1c ≥ 6,5 % skal være det foretrukne diagnostiske kriterium for diabetes. Dermed forenkles diabetesdiagnostikken ved at pasienten slipper å møte fastende. Denne artikkelen gir en kort beskrivelse av bakgrunnen for at vi nå kan bruke HbA1c diagnostisk, hvilke fordeler det har og noen av forutsetningene vi må ta hensyn til.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no