0
19.03 2013
Diagnostikk og behandling av lungekreft i Norge

Det har vært økende fokus på diagnostikk og behandling av lungekreft de siste 15 år [1]. Har vi i dag et godt grunnlag for å vurdere kvaliteten av behandlingen i Norge, og er det tiltak som kan ivareta denne? Artikkelen bygger på prøveforelesningen til det oppgitte emne ved PhD graden ved Universitetet i Bergen våren 2012 [2].

0
08.06 2012
Demensutredning idag og fremover

I Sverige ble det i 2010 i regi av Socialstyrelsen publisert nasjonal retningslinjer for demensutredning – og behandling basert på evidensbasert metodologi (1). Disse retningslinjene angir en rangordning som betegnes prioritet (der prioritet 1 er best og prioritet 10 angir minst nytte), ikke-gjøre, og FoU (forskning og utvikling). Metoden for rangordningsprosessen finnes beskrevet i publikasjonen fra Socialstyrelesen (1). Det finnes foreløpig ingen norske retningslinjer for demens. Her omtales de svenske retningslinjene for demensutredning og hvorledes biologiske markører ved demens anbefales brukt i Sverige.

0
19.04 2012
Myalgisk encefalopati (ME) – en innføring

Myalgisk encefalopati, også kalt kronisk utmattelsessyndrom, har vært et medisinsk stridseple i mange år. Hva vet vi om denne tilstanden i dag?

0
15.09 2011
Diagnostikk ved mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon

Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) er en alvorlig komplikasjon til en rekke kliniske tilstander. Diagnostikken har så langt vært usikker, men kan bedres ved et enkelt skårsystem som baseres på erkjennelse av klinisk tilstand forenlig med DIC og skåring av blodplatetall, fibrin, protrombintid (INR) og fibrinogen. Skårsystemet bør tas i bruk ved norske sykehus.

0
15.06 2011
Lyme borreliose – en infeksjon med mange ansikter

Lyme borreliose er blitt en stadig hyppigere klinisk problemstilling som berører flere spesialiteter, er gjenstand for stor mediaoppmerksomhet, har sterke og aktive interessegrupper som har brakt vår diagnostikk opp i Stortingets spørretime. Vi er under press og sterk kritikk. Hvor mye er fortjent, hvor står norsk borreliosediagnostikk og -behandling i dag og hvor er det størst forbedringspotensial? Hvor er de største begrensningene?

« Forrige Innlegg

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no