0
15.04 2012
Enteroskopi etter tarmkirurgi

Mange gastrointestinale tilstander ender opp med kirurgiske reseksjoner, anastomoser og omkoblinger, og ved senere endoskopi kan dette skape problemer både med oversikt og med navigasjon til det aktuelle tarmområdet. Typisk er pasienter med roux-en-Y anastomoser og behov for ERCP. Tidligere var disse ikke tilgjengelige for dette og måtte henvises til perkutane prosedyrer eller kirurgi.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no