0
04.04 2013
Endovaskulær behandling av øvre GI-blødninger

Øvre gastrointestinale blødninger er alvorlige. Diagnostisk og terapeutisk endoskopi er førstevalg ved GI-blødning. Som alternativ til kirurgi tilbyr regionsykehus og flere områdesykehus nå endovaskulær behandling, der blødende kar emboliseres via kateter.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no