0
19.06 2013
Diabetes i Norge – en utfordring for indremedisinere!

Diabetes er dessverre en sykdom som er i ferd med å få økt betydning i nesten alle land i verden, også i Norge. Det er derfor flott at redaksjonen i Indremedisineren har ønsket en oversikt over diabetes i Norge.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no