0
19.06 2013
Hva er LADA  – og hvordan skal LADA behandles?

LADA er forkortelse for Latent Autoimmune Diabetes in Adults. Denne form av diabetes har vist seg å være vanligere enn tidligere antatt. Dog vet vi fortsatt mindre om årsaker, utvikling og behandling av LADA enn av andre former av diabetes.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no