0
05.10 2012
Mekanismen for nye trombocytthemmende medikamenter (prasugrel og ticagrelor) sammenliknet med de eksisterende

Trombocytthemmende medikamenter: Hva er grunnlaget for deres effekt? Hvordan virker trombocytthemmende medikamenter?

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no