0
05.10 2012
Antitrombotisk behandling ved kronisk koronarsykdom

Nytten av antitrombotisk behandling ved koronarsykdom må ses i sammenheng med den absolutte risikoen for iskemiske hendelser vurdert opp mot risikoen for alvorlige blødninger. I prinsippet øker blødningsrisikoen ved enhver bruk av antitrombotiske medikamenter. Kombinasjon av flere ulike antitrombotiske prinsipper, intensitet av behandlingen og varighet av behandlingen påvirker blødningsrisikoen.

0
05.10 2012
Nye trombocytthemmende medikamenter ved akutt koronarsyndrom

I flere år har tidlig oppstart av blodplatehemmende behandling med acetylsalisylsyre med tillegg av klopidogrel vært rutine hos pasienter med akutt koronarsyndrom. Nå anbefales det at klopidogrel erstattes med prasugrel eller ticagrelor.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no