0
13.11 2013
Ultralyddiagnostikk ved nyresykdommer

Ultralydundersøkelse er indisert i all diagnostikk og utredning av sykdom i nyrer og urinveier. Når konsultasjonen integrerer pasientnær sanntids bildediagnostikk, anamnese og vanlig klinisk undersøkelse, blod- og urinprøver, medfører dette økt diagnostisk utbytte for lege og pasient. Sammenhengen mellom nefrologiske og urologiske sykdommer tydeliggjøres da ofte, utredningen blir mer målrettet, og tid og ressurser spares. Opplæring i praktisk relevant ultralyddiagnostikk bør inngå i basisutdanning av legestudenter og leger i indremedisinske fag.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no