0
19.06 2013
Idiopatiske interstitielle pneumonier

De siste tiår har kunnskapen økt vedrørende klassifikasjon, utvikling og behandling av idiopatiske intersitielle pneumonier. Idiopatisk interstitiell fibrose forekommer hyppigst. Artikkelen gir en oversikt over alle de syv undergruppene.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no