Om oss

Indremedisineren

Indremedisineren er et tidsskrift rettet mot norske leger som arbeider innen fagomådet indremedisin, med dets ulike retninger. Indremedisineren sendes ut til alle medlemmer av Norsk indremedisinsk forening (Nif), som for tiden er ca 3500, samt til andre med interesse for faget, som sykehusavdelinger, medisinske læresteder, forskningsmiljøer og legemiddelfirmaer. Indremedisineren presenterer relevant faglig og fagpolitisk stoff fra norske miljøer, samt noe internasjonalt rettet stoff av allmen interesse. Vi ønsker å legge til rette for at terskel og takhøyde gir rom for en allment engasjert indremedisiner å ytre seg.

Tidsskriftet har egen nettside med arkiv over publiserte utgaver.

Indremedisineren praktiserer «open access», der innholdet er fritt tilgjengelig, og det kan kopieres og redistribueres i uendret form for ikke-kommersielle formål, under forutsetning av henvisning til opphavskilde, med rettigheter iht CC BY-NC- ND. For alternativ gjenbruk kreves særskilt avtale.

Redaktører

Stephen Hewitt (ansvarlig redaktør)
Overlege ph.d., Oslo universitetssykehus, Aker
Spesialist i indremedisin
e-post stehewi@online.no
Tlf 913 72 199

Ole Kristian Furulund
Kommuneoverlege, Bærum kommune
Spesialist i indremedisin, geriatri og samfunnsmedisin

Maya Bass
Seksjonsoverlege, Viken sykehus, Bærum
Spesialist i indremedisin og akutt- og mottaksmedisin

Tone Svilaas
Overlege ph.d., Oslo universitetssykehus
Overlege ph.d., Groningen, NL
Spesialist i indremedisin og kardiovaskulære sykdommer (NL)

Fagredaktører

Trine Finnes,
Seksjonsoverlege ph.d., Sykehuset Innlandet
Overlege ph.d., Oslo universitetssykehus, Aker
e-post: Trine.E.Finnes@sykehuset-innlandet.no
Spesialist i indremedisin og endokrinologi

Eystein S. Husebye
Professor, Universitetet i BergenOverlege dr. med., Haukeland universitetssykehus
Spesialist i indremedisin og endokrinologi

Gunnar Einvik
Overlege ph.d., Akershus universitetssykehus
Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Spesialist i indremedisin og lungesykdommer

Bernt Aarli
Overlege, ph.d., Haukeland universitetssykehus
Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
Spesialist i indremedisin og lungesykdommer

Guri Hagberg
Overlege, ph.d., Oslo universitetssykehus Ullevål
Spesialist i indremedisin og geriatri

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no