Til forfattere

Til deg som skal skrive artikkel i Indremedisineren.

Noen enkle retningslinjer:
Skriv helst i word, ingen harde linjeskift.
Retningslinjer og ønsker:

 • God overskrift
 • Forfatternavn, stilling, akademisk tittel og arbeidssted
 • Ingress, 3-4 setninger.
 • Prøve å lage subheadinger, som gjør artikkelen mer lesbar (3-4 pr. side)
 • Bilder/tabeller/illustrasjoner/figurer bes sendt som separate vedlegg av originalt filformat. Husk tilhørende tekst.
 • En artikkel på 2 sider har gjerne i størrelsesorden 1000 ord, og 3 sider blir gjerne 1500 ord.
  Vi regner da med 2-3 tabeller/bilder/illustrasjoner.
 • Et mindre innlegg på 1 side med overskrift, ingress og en illustrasjon blir ca. 500 ord.
 • Vi ønsker forslag på 1-2 dekkende sitatsetninger.
 • Elektronisk portrettbilde av forfatter (portrett)

Vi oppfordrer til bilder og illustrasjoner. Angi hvor i teksten dette skal plasseres og send med bildetekst. Illustrasjoner kan eventuelt lages mot avtale, da trenger vi en skisse som grunnlag.

NB! Er illustrasjoner publisert annet sted, må referanse angis, og eventuell pålagt tillatelse må innhentes av forfatter og angis. Evt eksterne illustratører/tegnere bør angis.

Bilder bør være jpg filer med god oppløsning. Normalt vil bilder med kamera med minst 4 megapixler gi tilstrekkelig oppløsning/kvalitet. Illustrasjoner vi kan sette rett inn må være jpg-filer, power point-filer eller i pdf-format.

NB! De fleste bilder på nettet har for dårlig oppløsning, de er på 70 dpi, vi trenger minst 300 dpi for trykk.

Referanser bør angis på standardisert vis, etternavn angis først og initialer for fornavn, deretter tittel og tidskrift. Der det foreligger flere forfattere angis de tre første og et al. Vi anbefaler 5-20 referanser.

Eventuelle interessekonflikter til temaet bes oppgitt.

Faglige innlegg sendes inn og trykkes uten avgift. De gjennomgår ekstern
fagfellevurdering og behandles redaksjonelt. Indremedisineren beholder rettighetene til publisert materiale og praktiserer fritt gjenbruk med henvisning til opphavskilde (CC BY-NC-ND), dvs i uendret format og for ikke-kommersielle formål. Alternativ gjenbruk krever evt særskilt avtale.

Artikkel med bilder, illustrasjoner og evt. en veiledning kan sendes til:

Stephen Hewitt: stehewi@online.no, tlf 913 72 199
Ole Kristian Furulund: olefuru@online.no,
Maya Bass: mctbass@hotmail.com
Tone Svilaas: tosvil@ous-hf.no

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no