Nåværende lesing:Nyremedisin
0
20.10 2023
Kardiorenalt syndrom i 2023

Nyresykdom og hjertesykdom er tett forbundet og hyppig i indremedisinsk praksis. Denne artikkelen gir oppdatert kunnskap om patofysiologi ved kardiorenal interaksjon og om utviklingen innen nefroprotektiv behandling. Artikkelen er skrevet… [Les mer]

0
20.10 2023
Primær Hyperparatyreoidisme – en oversikt

Mikkel Pretorius, Overlege, PhD, Endokrinologisk Avdeling, ESF, Oslo Universitetssykehus og Medisinsk Fakultet, Universitetet i OsloKiarash Tazmini, Overlege, PhD, Endokrinologisk Avdeling, ESF, Oslo Universitetssykehus Trine Finnes, Overlege, PhD, Endokrinologisk Avdeling, ESF, Oslo… [Les mer]

0
30.06 2023
Betydning og behandling av metabolsk acidose ved kronisk nyresykdom

Vi utførte et litteratursøk for å se nærmere på betydningen av metabolsk acidose for ulike kliniske utfall ved kronisk nyresykdom, og vi undersøkte hvorvidt det er evidens for å anbefale… [Les mer]

0
03.05 2023
Høyt blodtrykk i svangerskap: diagnose, oppfølging og behandling

Hypertensjon hos gravide skiller seg fra høyt blodtrykk ellers i befolkningen på flere vis. Det må tas hensyn til både mor og barn og dette påvirker behandlingsvalg. Det er viktig at… [Les mer]

0
15.12 2022
SGLT2-hemmere ved akutte innleggelser og operasjoner

SGLT2-hemmere (sodium glucose cotransporter 2 inhibitors) kom på markedet i Norge i 2012 for behandling av diabetes type 2 (Tabell 1). Blodsukkersenkende effekt kombinert med reduksjon i forekomst av kardiovaskulære… [Les mer]

« Forrige Innlegg