Nåværende lesing:Kardiologi
0
26.06 2024
Screening av atrieflimmer: utfordringer og muligheter

Atrieflimmer utgjør en stadig større klinisk utfordring som kan føre til alvorlige helsekomplikasjoner og store årlige helseutgifter. Ny teknologi muliggjør tilnærmet kontinuerlig overvåking av sin egen hjerterytme uansett hvor man… [Les mer]

0
19.06 2024
Angiotensin II-reseptorblokkeren olmesartan kan gi alvorlig og dramatisk enteropati

Enteropati med intestinal totteatrofi forårsakes oftest av cøliaki. Ikke-cøliakisk enteropati kan være en diagnostisk utfordring. Dette illustreres med to kasuistikker med medikament-indusert enteropati ved bruk av olmesartan. Elisabeth Sofie Meisfjord,… [Les mer]

0
22.03 2024
Rask implementering av retningslinjer via hjertesviktpoliklinikker

Siden europeiske retningslinjer for behandling av hjertesvikt ble publisert i 2021, viser data fra Norsk hjertesviktregister at hjertesviktpoliklinikkene raskt har implementert anbefalt medikamentell behandling for pasienter med hjertesvikt med redusert… [Les mer]

0
30.06 2023
Praktiske råd ved forskriving av GLP-1-analoger som behandling av overvekt og fedme.

De nye fedmemedisinene forskrives nå til store pasientmengder. Det er derfor viktig at både pasient og behandlende lege er godt informert om riktig og trygg bruk av disse medikamentene. Sindre… [Les mer]

0
30.06 2023
Hjerteaffeksjon ved fedme: betydning av kjønn og komorbiditet

En rekke risikofaktorer for hjertesykdom påvirkes av fedme. Likeså påvirkes hjertet, og det er vist en sammenheng med flere hjertesykdommer. Innlegget gir en oppsummering av disse forhold og trekker frem… [Les mer]

« Forrige Innlegg

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no