0
11.11 2013
Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk

Ultralyd av hjertet benyttes ved utredning av en rekke kardiale tilstander. Undersøkelsen kan avdekke strukturelle sykdommer, klaffepatologi, ischemisk hjertesykdom og ulike kardiomyopatier. Det er også et økende behov for undersøkelsen ved perkutane intervensjoner. Nyere metoder som vevsdoppler og tredimensjonal ultralyd vil være viktige supplement til den ordinære undersøkelsen.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no