0
24.06 2013
Organisering av diabetesomsorgen  i Norge – behov for nytenkning?

Nasjonal strategi for diabetesområdet er avsluttet. Samhandlingsreformen er i full gang. Bør spesialisthelsetjenesten legge om rutinene for opplæring og behandling av diabetes?

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no