Kunstig intelligens i klinikken – vi tester

Kunstig intelligens er nok kommet for å bli – like mye som internettet ble værende. Og internettet florerer av artikler om hvordan kunstig intelligens kan bidra til å løse morgendagens utfordringer innen helsevesenet. «Akutten» tester hvor langt kunstig intelligens har kommet i kliniske vurderinger. Vi har anonymisert en innkomst, og strippet teksten for medisinske vurderinger og konklusjoner – og deretter spurt ChatGPT om diagnose og behandling. Hvordan synes du roboten gjør det? Tror du slike verktøy bli implementert i klinikken?

Jørn E. Rasmussen og Erlend Frøland, Norsk Forening for Akutt- og Mottaksmedisin

Bakgrunn: En selvhjulpen kvinne i 80-årene ankommer akuttmottaket med én uke sykehistorie. Hun har atrieflimmer, KOLS og hjertesvikt. Hun er hysterektomert og har fått operasjon for benbrudd. Hun sluttet å røyke for mange år siden, drikker fem enheter alkohol ukentlig og har ingen allergier. Hun bruker Eliquis, Emconcor, Cordarone og Trimbow fast, samt paracet og Quetiapin ved behov.

Aktuelt: Hun har hatt smerter i epigastriet, forverring ved bevegelse. Kvalm med oppkast én gang i løpet av perioden. Fem dager uten avføring ble avløst av en stor tømming dagen før i dag. Hun har også hatt litt avføring i dag, men det har ikke lindret plagene. Ingen tungpust, hoste, eller feber.

Vitale målinger:

Respirasjonsfrekvens: 32/min

Oksygenmetning: 96%.

Puls: 120/min.

Blodtrykk: 116/73 mmHg.

GCS 15

Temperatur: 37,0 C

Undersøkelse og status presens beskrives for det meste som normalt bortsett fra svake knatrelyder bibasalt ved auskultasjon, samt noe utspilt abdomen øvre ­kvadranter, og sparsomme tarmlyder.

EKG: Atrieflimmer, frekvens 116. Høyre grenblokk.

Blodprøver: Kreatinin: 335. eGFR 11. Karbamid 25,3. Natrium 132. Kalium 3,8. Hemoglobin 12,6 Trombocytter 223. Leukocytter 16,3 LD 194. INR 1,4. Glukose 6,1 CRP 346. ALAT 10. ASAT 24. Amylase 24. GT 114. ALP 82. Bilirubin 16.

Urinprøve: pH 5. Leukocytter 2+. Nitritt positiv. Protein 1+. Glukose negativ. Ketoner 1+. Hemoglobin 2+.

Videre plan og tiltak: Pasienten ble henvist til en CT abdomen (uten kontrast på grunn av nyresvikt) med funn svarende til en kraftig cholecystitt (R: Akutt cholecystitt der perforasjon ikke kan utelukkes). Det ble startet behandling med Tazocin 4 gram x 2 intravenøst (redusert dose grunnet eGFR >20). Eliquis ble nullet med tanke på eventuell drenasje.

Enden på visa: Pasienten lagt på intensiven. Pga. antikoagulasjon så man an invasiv intervensjon noen dager med AB-beh. Pasienten ble klinisk og biokjemisk bedre, med biokjemisk stagnasjon på dag 2- 3 og det ble ­deretter drenert. Sendt på post 1 døgn etter drenasje. Mulig kandidat for cholecystektomi i fremtiden. 

[Obs! Vi får naturligvis ikke gjengitt alle detaljer og ­nyanser i vurderingene og undersøkelsene som ble gjort.]

Innlegget er tidligere publisert i Akutten nr 2 2023, medlemsblad for Norsk Forening for Akutt- og ­Mottaksmedisin

ChatGPT spørsmål og svar
Klikk på illustrasjonen for å få bedre lesbar fil.

ChatGPT svarer utfyllende, generelt og med flere forbehold. Vi gjengir bare en konkretisering av samtalen. Ironisk nok kommer teksten fra programmet ut i fonten «Roboto».
Mine spørsmål:
ChatGPT svarer:
Jeg vil at du skal hjelpe meg å finne en medisinsk diagnose, er du klar?
Ja, jeg er klar til å hjelpe deg med å finne en medisinsk diagnose. Vennligst gi meg så mange detaljer som mulig om casen, inkludert symptomer, varighet og andre relevante opplysninger. Husk at jeg er en AI-modell og ikke en lege, så mine forslag er kun for informasjonsformål og ikke erstatter profesjonell medisinsk rådgivning. Det er alltid best å konsultere en lege for en nøyaktig diagnose og behandling.
[Mater inn en uttvidet versjon av innkomsten med alle relevante data i et ­robot-forståelig språk]Basert på de oppgitte opplysningene kan det være flere mulige årsaker til kvinnens symptomer:
1. Gastroenteritt. Kan forklare symptomene som oppkast, magesmerter, endring i avføring.
2. Gallestein. Ømhet øvre del av mage kan relateres til gallestein og forklare magesmerter og oppkast.
3. UVI. Leukocytter og nitritt i urinprøven kan tyde på UVI og forårsake generell svakhet og ubehag.
4. Dehydrering. Dårlig matlyst og væskeinntak kan føre til dehydrering med slapphet og forstoppelse.
5. Akutt koronarsyndrom. Kvinnens tidligere hjerteproblemer og økt puls kan indikere ­muligheten for en hjertekomplikasjon. Ikke nok informasjon til å fastslå dette.
Hvilke av disse diagnosene vurderer du som mest ­sannsynlig, og hvilke undersøkelser tar du?1. Gastroenteritt: «Stolprøve» for å påvise patogen. Blodprøve for infeksjonsmarkører og elektrolytter. Vurdere avføringsprøve for bakteriell infeksjon.
2. Gallestein: UL for å identifisere gallestein eller galleveisobstruksjon. Lab for leverfunksjon og bilirubin.
3. UVI: Urinprøve for å bekrefte tilstedeværelse av bakterier og bestemme hvilken type AB som kan være effektiv.
4. Dehydrering: Blodprøver for elektrolytter og nyrefunksjon.
5. AKS: EKG for å vurdere hjerteaktivitet og rytme over en periode.Troponin for å vurdere om det har vært et hjerteinfarkt.
Det ble tatt en CT uten ­kontrast av kvinnen. ­Radiologen beskrev bildene slik: [matet inn info]Basert på bildene er det noen funn som kan bidra til å begrense diagnosen:
1. Distendert galleblære med konkrementer: Funn av konkrementer indikerer tilstedeværelsen av gallestein.
2. Reaksjon og væskedrag i omliggende fettvev: Det kan tyde på betennelsesreaksjon rundt og kan forbindes med gallesten.
3. Væskeansamling rundt leveren: Kan være tegn på betennelse eller infeksjon i bukhulen.
4. Veggfortykkelse og inflam.preget hø. del av colon transversum, kan indikere en betennelse. Eller være sekundært funn.
5. Colondiverticulose. Vanligvis asymptomatisk, men kan i noen tilfeller forårsake betennelse eller komplikasjoner.
På bakgrunn av alt du vet om pasienten nå, hva tenker du er diagnosen?
Basert på den tilgjengelige informasjonen, inkludert pasientens symptomer, medisinske historie og resultatene fra CT- undersøkelsen, er det mulig at diagnosen kan være akutt kolecystitt (betennelse i galleblæren) med samtidig divertikulitt (betennelse i divertiklene i tykktarmen). Disse to tilstandene kan forklare flere av kvinnens symptomer, som magesmerter, oppkast, dårlig matlyst og veggfortykkelse i colon transversum.
Hvordan vil du
­behandle pasienten?
Smertelindring. For eksempel paracetamol og opioider. Antibiotika hvis tegn på inkesjon, som feber eller høye inf.prøver. I.v.-væskebeh. For å opprettholde væskebalansen og unngå dehydrering, samt tilføre elektrolytter. Gallesteinsfjerning hvis steinblokkering er årsak til cholecystitt. F.eks. Ved ERCP eller kolecystektomi. Kolecystektomi, anbefales for å forhindre fremtidige problemer. (1) AB: 1. Ceftriaxon. 2. Cefotaxim. 3. Ampicillin-sulbactam. (2) Norsk: 1. Cefotaxim. 2. Ceftriakson. 3. Piperacillin/tazobaktam.
ChatGPT svarte bl.a. antibiotika. Det ble derfor fulgt opp med spørsmål om hvilken anti­biotika (1). Og til sist om ChatGPT kunne tilpasse antibiotikavalget i ­henhold til norske retningslinjer (2).