Nåværende lesing:Pasientsikkerhet
0
22.03 2024
Rask implementering av retningslinjer via hjertesviktpoliklinikker

Siden europeiske retningslinjer for behandling av hjertesvikt ble publisert i 2021, viser data fra Norsk hjertesviktregister at hjertesviktpoliklinikkene raskt har implementert anbefalt medikamentell behandling for pasienter med hjertesvikt med redusert… [Les mer]

0
22.03 2024
Samval – korleis kan det  integrerast i klinisk praksis?

Samval har i fleire år vore det rådande idealet for kliniske avgjersler, og er også eit læringsmål for legar i spesialisering. Likevel kan det vere vanskeleg å få til i… [Les mer]

0
22.03 2024
Hvordan helsesektoren kan bane vei med kunstig intelligens

Pasient nummer 10 000 har nylig fått røntgenbildet sitt vurdert med kunstig intelligens i Vestre Viken HF. 2600 av disse pasientene har blitt sendt hjem uten å måtte vente i… [Les mer]

0
20.10 2023
Kunstig intelligens i klinikken – vi tester

Kunstig intelligens er nok kommet for å bli – like mye som internettet ble værende. Og internettet florerer av artikler om hvordan kunstig intelligens kan bidra til å løse morgendagens… [Les mer]

0
26.06 2015
Legers evne til risikovurdering og prioritering av pasienter til koronar angiografi på bakgrunn av henvisning fra spesialist

Formålet med denne studien var å se på om prioritering og rettighetstildeling til pasienter henvist til koronar angiografi på Hjertemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge har vært gunstig. Vi har brukt data fra lokal kvalitetssikringsdatabase og undersøkt for forskjell i funn ved koronar angiografi og behandling gitt mellom pasienter med og uten rettighet. Vi fant at pasienter med koronarsykdom og behov for revaskulariserende behandling signifikant oftere ble tildelt rettighet. Det var likevel mange pasienter med koronarsykdom og behov for revaskulariserende behandling som ikke var tildelt rettighet.

« Forrige Innlegg