Nåværende lesing:Pasientsikkerhet
0
20.10 2023
Kunstig intelligens i klinikken – vi tester

Kunstig intelligens er nok kommet for å bli – like mye som internettet ble værende. Og internettet florerer av artikler om hvordan kunstig intelligens kan bidra til å løse morgendagens… [Les mer]

0
26.06 2015
Legers evne til risikovurdering og prioritering av pasienter til koronar angiografi på bakgrunn av henvisning fra spesialist

Formålet med denne studien var å se på om prioritering og rettighetstildeling til pasienter henvist til koronar angiografi på Hjertemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge har vært gunstig. Vi har brukt data fra lokal kvalitetssikringsdatabase og undersøkt for forskjell i funn ved koronar angiografi og behandling gitt mellom pasienter med og uten rettighet. Vi fant at pasienter med koronarsykdom og behov for revaskulariserende behandling signifikant oftere ble tildelt rettighet. Det var likevel mange pasienter med koronarsykdom og behov for revaskulariserende behandling som ikke var tildelt rettighet.

0
15.12 2011
Medisinsk feilbehandling – årsaker, forebygging og håndtering

Det indremedisinske fagområdet har mange diagnostiske og behandlingsmessige utfordringer, og muligheten for å gjøre feil er stor. Hva er de vanligste årsakene til medisinsk feilbehandling og hvordan bør man som lege forholde seg ved feilbehandling eller når det fremsettes påstand om dette?

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no