Tema – Lipider

Tema i dette nummeret av Indremedisineren er lipider. Norge har tradisjoner innen kolesterolforskningen, og utviklingen har vært stor de siste tiårene. Dette har særlig vist effekter på hjerte- og karsykdom. Vi presenterer her et knippe relevante artikler innen feltet.

Tone Svilaas, Nasjonal kompetansetjeneste for FH og Lipidklinikken, Oslo univsersitetssykehus; og
Kjetil Retterstøl, Lipidklinikken, Oslo univsersitetssykehus og Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo. 

Hjerte- og karsykdom er årsak til 45 % av alle dødsfall hos kvinner og 39 % av alle dødsfall hos menn i Europa. I Norge ble 280 000 personer registrert med hjerte- og karsykdom i 2021. Lipider er fettstoffer som kolesterol og triglyserider, som spiller en viktig rolle i utviklingen av aterosklerose ved å akkumulere i arterieveggen og igangsette en inflammatorisk prosess og forming av plakk. Lipidene fraktes i blodet i små transportpartikler, kalt lipoproteiner. Vi skiller mellom tre større grupper aterogene lipoproteiner: low-density-lipo­­protein (LDL), triglyserid-rike lipoproteiner og lipoprotein(a) [Lp(a)]. De kolesterolrike LDL-partiklene er mest aterogene, og reduksjon av LDL-kolesterol senker risikoen for aterosklerotisk sykdom og død. De siste årene har vi også fått mer kunnskap om blant annet hvilken rolle triglyserider og forhøyet Lp(a) spiller i aterosklerose. I dette tema­nummeret behandles LDL-kolesterol, triglyserider og Lp(a), deres relasjon til aterosklerose og hvordan arv og kjønn spiller inn. 

Vi innleder med en artikkel med en kort oversikt over behandlingsmuligheter for LDL-reduksjon i Norge i dag og perspektiver for fremtiden. Livsstilstiltak og statin er fortsatt hjørnestenen i LDL-senkende medikamentell behandling. Det er tilkommet flere medikamenter som virker på forskjellige steder i kolesterolmetabolismen og som gir muligheter for bedre individuell tilpasset behandling med potensiale for økt medikamentetterlevelse.

Martin P. Bogsrud, Trond Leren og Knut Erik Berge beskriver Familiær hyperkolesterolemi (FH), som kjenne­tegnes med arvelig forhøyet LDL-kolesterol i blodet. FH er en viktig årsak til tidlig kardiovaskulær død, og kolesterolsenkende behandling ­reduserer risikoen betydelig. Forfatterne understreker viktigheten av å spore opp pasienter med FH for å kunne forebygge hjertesykdom hos disse personene. De gir indikasjoner for genetisk testing og råd om hvordan testing av slektninger kan sikres.

Kjetil Retterstøl og Gisle Langslet gir en oversikt over hypertriglyseridemi, en av de mest vanlige lipidforstyr­relser i klinisk praksis. Det understrekes at påvisning og korreksjon av utløsende faktorer er viktig før det startes med medikamentell behandling. De viktigste kliniske konsekvensene av høye triglyserider er forhøyet risiko for hjerte- og karsykdommer og pankreatitt, og behandlingen er for en stor del er avhengig av hvor høye triglyseridene er. 

I de senere år har lipoproteinet Lp(a) fått mer oppmerksomhet for sin rolle i utviklingen av aterosklerose. Forhøyet Lp(a) er i stor grad arvelig. Tone Svilaas og Kirsten B. Holven gir en oversikt over Lp(a) og dets rolle i kardiovaskulær sykdom og risiko­vurdering. En behandling for selektiv senkning av Lp(a) er ikke tilgjengelig ennå, og den viktigste behandlingen ved forhøyet Lp(a) er å være ekstra oppmerksom på øvrige risikofaktorer og behandle disse. 

Kirsten B. Holven påpeker i sin artikkel at aterosklerose er en ledende og økende dødsårsak hos kvinner. I ­artikkelen beskrives kvinne­spesifikke risikofaktorer og andre viktige årsaker, som forsinket diagnose og underbehandling. Hos kvinner med FH fører svangerskap til lange perioder uten kolesterolbehandling. Også hos kvinner er en god vurdering og behandling av de kardiovaskulære risikofaktorer viktig. 

Til slutt gis en oversikt over lipid­klinikkene i Norge. Artikkelen er ­skrevet av behandlere ved de forskjellige lipidklinikkene og behandlings­sentra for ­dyslipidemier i Norge. Den ble tidligere i år ­publisert i FH-magasinet, medlems­bladet til pasientforeningen FH-Norge. 

Vi håper dette er en hjelpsom utgave for spesialister og leger i spesiali­sering som i praksis ser pasienter med lipidforstyrrelser. Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen

Tone Svilaas og Kjetil Retterstøl