Nåværende lesing:04
0
19.12 2023
Tema – Lipider

Tema i dette nummeret av Indremedisineren er lipider. Norge har tradisjoner innen kolesterolforskningen, og utviklingen har vært stor de siste tiårene. Dette har særlig vist effekter på hjerte- og karsykdom. Vi presenterer… [Les mer]

0
19.12 2023
LDL-kolesterol behandling i dag og i fremtiden

Grunnleggende behandling ved hyperkolesterolemi er livsstilstiltak og statiner, eventuelt i kombinasjon med ezetimib. Nyere kolesterolsenkende medikamenter angriper forskjellige trinn i kolesterolmetabolismen. I fremtiden forventes en mer persontilpasset behandling.  Tone Svilaas,… [Les mer]

0
19.12 2023
Genetisk testing ved familiær hyperkolesterolemi og andre lipidforstyrrelser

Enhet for hjertegenetikk utfører genetisk testing for familiær hyperkolesterolemi (FH) i Norge. Målet vårt er at ingen i Norge skal få tidlig hjertesykdom som enkelt kunne, og burde ha vært,… [Les mer]

0
19.12 2023

Måling av triglyserid er en del av standard lipidprofil ved kartlegging av kardiovaskulær risiko, men triglyserid bør også måles ved risiko for alvorlig hypertriglyseridemi (>10 mmol/L) fordi slike verdier kan… [Les mer]

0
19.12 2023
Lipoprotein(a) – en aktuell 60-åring

Lipoprotein(a) er en LDL-lignende partikkel med i tillegg et eget apolipoprotein(a). Forhøyet Lipoprotein(a) er en risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Etter 60 år med forskning, er det utviklet noen strategier… [Les mer]

« Forrige Innlegg