Nåværende lesing:03
0
24.11 2021
Fusk og feil i forskning og forskningsformidling – også i vårt fag?

Direkte juks er sjelden i klinisk forskning, men konklusjonene kan også bli feil ved dårlig plan for forskningsprosjektet eller feilaktig databehandling. Feil kan også skyldes dårlig redaksjonsarbeid eller villedende formidling… [Les mer]

0
17.11 2021
Individualisert behandling av pasienter med hypertensjon ( IDA-studien)

IDA-studien er en nasjonal blodtrykksstudie som kartlegger pasienter med hypertensjon og vurderer effekten av persontilpasset og multidisiplinær tilnærming til denne pasientgruppen. Pasienter med ukontrollert hypertensjon på tross av minst to… [Les mer]

0
12.11 2021
Medikamentell behandling av hjertesvikt hos pasienter med hypertensjon

Alle medikamenter som bedrer prognosen ved hjertesvikt senker også blodtrykket. Dette forenkler behandlingen av hjertesvikt hos pasienter med hypertensjon, og omvendt, behandlingen av hypertensjon hos pasienter med hjertesvikt. Studiene av… [Les mer]

0
08.11 2021
Hvordan tilnærme seg pasienter med antatt terapiresistent hypertensjon og nedsatt medikamentetterlevelse?

Nedsatt medikamentetterlevelse sees ofte ved antatt terapiresistent hypertensjon, og det kommer stadig nye og mer effektive metoder for oppfølging av medikamentetterlevelse. Likevel oppnås ikke målblodtrykk. Årsakene kan være sammensatte, og… [Les mer]

0
03.11 2021
Hovedpunkter i retningslinjene fra 2018 for behandling av hypertensjon i regi av European Society of Cardiology (ESC) og European Society of Hypertension (ESH)

De europeiske hjerte- og blodtrykksforeningene har i snart 20 år samarbeidet om dokumentasjonsbaserte retningslinjer for utredning og behandling av høyt blodtrykk. De første felles retningslinjene ble utgitt i 2003 under… [Les mer]

« Forrige Innlegg

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no