Nåværende lesing:2024
0
26.06 2024
Screening av atrieflimmer: utfordringer og muligheter

Atrieflimmer utgjør en stadig større klinisk utfordring som kan føre til alvorlige helsekomplikasjoner og store årlige helseutgifter. Ny teknologi muliggjør tilnærmet kontinuerlig overvåking av sin egen hjerterytme uansett hvor man… [Les mer]

0
19.06 2024
Spirometritolkning hos norske sykehusleger – en spørreundersøkelse

Peter Hatlen. PhD. Overlege, spesialist i indremedisin og lungemedisin. Utdanningsansvarlig overlege og leder av utdanningsutvalget innen lungemedisinved Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, St Olavs hospital – Lungemedisinsk avdeling. Prinsesse Kristinas… [Les mer]

0
19.06 2024
Jernmangel og jernmangelanemi ved kronisk sykdom – vanlig, viktig og bør behandles

Jern har mange viktige funksjoner knyttet til energiomsetning, mens hemoglobinsyntese alltid har 1.prioritet. Jernmangel kan være forårsaket av økt tap, utilstrekkelig inntak eller absorpsjon fra tarmen og redusert frigjøring fra… [Les mer]

0
19.06 2024
Angiotensin II-reseptorblokkeren olmesartan kan gi alvorlig og dramatisk enteropati

Enteropati med intestinal totteatrofi forårsakes oftest av cøliaki. Ikke-cøliakisk enteropati kan være en diagnostisk utfordring. Dette illustreres med to kasuistikker med medikament-indusert enteropati ved bruk av olmesartan. Elisabeth Sofie Meisfjord,… [Les mer]

0
19.06 2024
Steroidutløst binyrebarksvikt

Glukokortikoider har en potent antiinflammatorisk og immundempende virkning, og brukes i behandling av en rekke sykdommer. Medikamentet har mange bivirkninger, som særlig gjør seg gjeldende ved lengre tids behandling og/eller… [Les mer]

« Forrige Innlegg