Nåværende lesing:Endokrinologi
0
05.01 2017
Nye norske retningslinjer for behandling av nyresykdom ved diabetes

Trond Jenssen, overlege Oslo Universitetssykehus, professor UIT Norges arktiske universitet. Helsedirektoratet publiserte 20. september 2016 den endelige versjonen av de nye norske retningslinjene for behandling av diabetes på sine hjemmesider…. [Les mer]

0
04.11 2016
Autoimmune polyglandulære syndromer – er monogene former vanligere enn vi tror?

Bergithe Eikeland Oftedal, PhD, Universitet i Bergen.  Eystein S. Husebye, professor, overlege, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen Organspesifikke autoimmune sykdommer er svært vanlige og en viktig årsak til redusert… [Les mer]

0
29.12 2013
Nyere farmakologisk behandling av osteoporose

Vi har sett en stor utvikling i osteoporosebehandlingen de siste 30 år, og det har nå kommet et stort antall behandlingsalternativer. Mens østrogen nå kanskje får en renessanse, er calcitonin trukket fra markedet som osteoporosebehandling. De nye spesifikke terapiene for osteoporose viser størst relativ og absolutt risikoreduksjon.

0
24.06 2013
Organisering av diabetesomsorgen  i Norge – behov for nytenkning?

Nasjonal strategi for diabetesområdet er avsluttet. Samhandlingsreformen er i full gang. Bør spesialisthelsetjenesten legge om rutinene for opplæring og behandling av diabetes?

0
20.06 2013
Blodsukkersenkende behandling  ved type 2 diabetes i 2013

Type 2 diabetes er en viktig folkesykdom, og i Norge behandles årlig i overkant av 130 00 slike pasienter med blodsukkersenkende medikamenter. Individualiserte behandlingsmål og nye diabetesmedikamenter gir gode muligheter for skreddersydd diabetesbehandling i 2013.

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no