Nåværende lesing:03
0
15.09 2011
Pacemaker- og ICD-komplikasjoner

Pacemaker- og ICD-innleggelser kan føre til komplikasjoner som infeksjon og ledningsbrudd. Dette krever spesialisert behandling. Antallet ekstraksjoner er økende, både pga økende antall pacemaker- og ICD-pasienter, og fordi flere sentre har blitt klar over at tilbudet finnes. Med god operatørerfaring er suksessraten meget høy og komplikasjonene få. Vi ser en gledelig tendens til at pasienter blir henvist tidligere, slik at det blir færre omfattende inngrep med multiple gamle elektroder fra begge sider. Det vil likevel komme nye utfordringer, og vi tror elektroder i sinus coronarius vil være en av dem.

0
15.09 2011

Endoskopisk ultrasonografi (EUS) er en undersøkelsesmetode som blant annet kan brukes til å angi en tumors infiltrasjonsdybde og påvise lokale lymfeknutemetastaser ved kreft i spiserøret. På bakgrunn av dette bestemmes T- og N-stadium. To legestudenter ved UiB har undersøkt samsvar mellom tumorstadium bestemt ved EUS før behandling og tumorstadium funnet ved kirurgi og histopatologisk undersøkelse ved spiserørskreft.

0
15.09 2011
Diagnostikk ved mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon

Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) er en alvorlig komplikasjon til en rekke kliniske tilstander. Diagnostikken har så langt vært usikker, men kan bedres ved et enkelt skårsystem som baseres på erkjennelse av klinisk tilstand forenlig med DIC og skåring av blodplatetall, fibrin, protrombintid (INR) og fibrinogen. Skårsystemet bør tas i bruk ved norske sykehus.

0
15.09 2011
Hypoglykemi ved type 1 diabetes – fokus på hjernen

Til tross for forbedring av diabetesbehandlingen de siste tiårene, er lavt blodsukker, heretter benevnt hypoglykemi, fortsatt en vanlig komplikasjon ved type 1 diabetes.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no