Nåværende lesing:04
0
19.03 2013
Egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling – Erfaringer fra Universitetssykehuset Nord Norge

Hematologisk seksjon ved Medisinsk klinikk, Universitetetsykehuset i Nord Norge har i samarbeid med NOKLUS etablert et opplæringsprogram til pasienter som selv ønsker å kontrollere sin warfarin-behandling.

0
19.03 2013
Fedme og viktige følgesykdommer

Fedmeepidemien rammer også Norge; mer enn halvparten av den voksne befolkningen er overvektige (BMI≥ 25 kg/m2) og hver femte nordmann er fet (BMI≥ 30 kg/m2).

0
19.03 2013
Diagnostikk og behandling av lungekreft i Norge

Det har vært økende fokus på diagnostikk og behandling av lungekreft de siste 15 år [1]. Har vi i dag et godt grunnlag for å vurdere kvaliteten av behandlingen i Norge, og er det tiltak som kan ivareta denne? Artikkelen bygger på prøveforelesningen til det oppgitte emne ved PhD graden ved Universitetet i Bergen våren 2012 [2].

0
13.03 2013
Hvilken rolle spiller trening i preventiv geriatri?

Både aldrings- og sykdomsforandringer virker inn på eldres liv. For mange preges hverdagen av sviktende evne til å leve selvstendig. Hvilken betydning har fysisk trening når det gjelder å bevare helse, funksjonsevne og selvstendighet hos eldre?

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no